Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Inwentaryzacja oraz gospodarowanie majątkiem w placówkach oświatowych
 

Inwentaryzacja oraz gospodarowanie majątkiem w placówkach oświatowych

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów oraz pracowników szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych, odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi, w tym prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami dotyczącymi prawidłowego ujmowania w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych; zostaną omówione szczegółowe (praktyczne) aspekty dotyczące przeprowadzania spisu z natury w placówce oświatowej.

Wykładowca:

mgr Ewa Woźnica – audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.Wspaniały wykładowca i praktyk. Bardzo dobrze oceniony przez dyrektorów szkół uczestniczących we wcześniejszych konferencjach. W anonimowych ankietach umieszczone były takie opinie: “Pani bardzo dobrze przygotowana do zajęć, ma dużą wiedzę praktyczną”, “szkolenie bardzo wartościowe, dużo się dowiedziałem”.

Program szkolenia obejmuje m.in.;

1. Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych.
2. Inwentaryzacja -jak prawidłowo przygotować jednostkę do inwentaryzacji.
3. Spis z natury – cele i podstawowe zasady przeprowadzania spisu oraz najczęściej popełniane błędy.
4. Odpowiedzialność materialna – jak prawidłowo powierzyć mienie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  •  będzie znał obowiązki jakie nakłada ustawa o rachunkowości na Dyrektorów placówek oświatowych;
  •  będzie wiedział w jaki sposób prawidłowo powierzyć mienie pracownikom jednostki;
  •  pozna sposoby prawidłowego przeprowadzania spisu z natury w szkole, przedszkolu i innych placówkach oświatowych;
  •  pozna najczęściej popełniane błędy w trakcie przeprowadzania spisów z natury.

Termin:

09.11.2016r (środa) godz. 10.00 – 15.00

Cena szkolenia:

149,00 zł (w koszt wliczone jest zaświadczenie ukończenia konferencji, materiały dydaktyczne, obiad, kawa, słodki poczęstunek oraz drobny upominek).

Harmonogram konferencji:

10.00-10.05 – Otwarcie konferencji
10.05-11.45 – Sesja I
• Prawidłowe gospodarowanie majątkiem jako podstawa sprawnego przeprowadzenia spisu z natury.
• Pojęcie środków trwałych i pozostałych środków trwałych – podobieństwa i różnice.
• Procedury dotyczące środków trwałych – co powinny zawierać.
• Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych:
a)
prawidłowe oznaczanie środków trwałych,
b) zasady dokonywania wpisów do księgi środków trwałych,
c)
zasady postępowania z majątkiem otrzymanym nieodpłatnie oraz majątkiem „niskocennym”,
• Obowiązki Dyrektora placówki oświatowej w zakresie prawidłowego zabezpieczenia majątku – niezbędne procedury.
• Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z gospodarowaniem majątkiem placówki oświatowej.
11.45 -12.00 – Przerwa na kawę, herbatę, ciasto
12.00 – 14.15 – Sesja II
• Pojęcie, cele i rodzaje inwentaryzacji.
• Spis z natury – dlaczego jest konieczny i jak może poprawić funkcjonowanie placówki oświatowej.
• Podstawowe zasady przeprowadzania rzetelnego spisu z natury.
• Jak prawidłowo przygotować jednostkę do spisu z natury.
• Zasady powoływania zespołów spisowych i wyznaczania osób materialnie odpowiedzialnych.
Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
• Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu spisu z natury.
14.15-14.30 – Panel dyskusyjny, zakończenie konferencji
14.30 – Obiad
15.00 – Rozdanie zaświadczeń.

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej.
• Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których opłatę reguluje szkoła/placówka.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Telefon/fax: 32/297-43-42
Telefon: 500 012 898
e-mail: idn @idn.edu.pl