Home » Oferta »

 

Konferencje

 

Dla dyrektorów, nauczycieli oraz sekretarzy szkół

 

1.  „Inwentaryzacja oraz gospodarowanie majątkiem w placówkach oświatowych”.

Termin: listopad 2016

2. „Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania”.

Termin: 2016r. (dokładny termin podamy wkrótce)

3. „Praktyka w pracy z uczniami w klasach integracyjnych”

Termin: 2016r. (dokładny termin podamy wkrótce)

4. „Młody nauczyciel na starcie, czyli jak rozpocząć ścieżkę awansu zawodowego zgodnie z prawem oświatowym„.

Termin: 2016r. (dokładny termin podamy wkrótce)

5. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

Termin: 2016r. (dokładny termin podamy wkrótce)

6. „Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci?”

Termin: 2016r. (dokładny termin podamy wkrótce)

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Sonia Pronobis
tel/fax: 32 297 43 42; 32 255 12 12

kom. 500 012 898
e-mail: idn@idn.edu.pl