Home »

 

NEUROLOGOPEDIA

 

Dwusemestralne studia podyplomowe dla osóby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim) i kwalifikacjami do pracy w charakterze logopedy. Absolwenci studiów  uzyskają uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.

Czas trwania:

2 semestry

Terminy zajęć:

 • 10.05.2017 (środa) godzina 16.00 – spotkanie organizacyjne w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach

Cena studiów

Dla osób, które zapiszą się do daty spotkania organizacyjnego całkowity koszt studiów będzie wynosił od 3700,00 – 4290,00 zł i będzie płatny w 6 ratach. Po tym terminie ceny wzrosną.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł będzie wliczona w całkowity koszt.

Dla naszych absolwentów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników innych form doskonalenia przewidujemy RABATY w wysokości od 3 do 15 %! ( informację na temat wysokości rabatu można uzyskać pod adresem idn@idn.edu.pl lub pod nr telefonu: 500 012 950)

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Posiadanie uprawnień do pacy w charakterze logopedy
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie kwalifikacji do pracy w charakterze logopedy.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego(oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, ul. Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Program studiów obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu:

Moduł I – organiczne uwarunkowania mowy.

Podstawy diagnostyki neurologicznej mowy dzieci, wpływ wad genetycznych na rozwój mowy, wczesna interwencja logopedyczna, neurolingwistyka, patofizjologia mózgu, neurosensomotoryczna integracja odruchów, wprowadzenie do integracji sensorycznej, metody pracy z dzieckiem z rozszczepami.

Moduł II – nabywania mowy a stany neuropatologiczne.

Terapia osób z zespołem wad genetycznych, metody komunikacji alternatywne i wspomagające, zaburzenia komunikacji w autyzmie i zespole aspergera, diagnoza i terapia osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia, podstawy psychiatrii, specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych dzieci i dorosłych, metodyka terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychoterapia i pomoc psychologiczna w leczeniu zaburzeń mowy dzieci i dorosłych, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dzieci z zaburzeniami mowy.

Moduł III – mowa dorosłych w stanach neuropatologicznych.

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób OUN i neurodegeneracyjnych – afazja, diagnoza i terapia osób po laryngektomii oraz z dysfagią, rehabilitacja ruchowa osób z uszkodzeniami OUN, rehabilitacja osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress