Więcej wiedzieć, więcej umieć… – „MAŁA MATEMATYKA” – od zabawy zaczynamy, kiedy dziecko w świat liczb wprowadzamy

Home »

 
 

„MAŁA MATEMATYKA” – od zabawy zaczynamy, kiedy dziecko w świat liczb wprowadzamy

 
 

O kursie:

Nieodzownym działaniem nauczyciela w pracy z przedszkolakiem jest przygotowanie go do nauki matematyki w szkole. Okres przedszkolny to czas intensywnych ćwiczeń i zabaw w zakresie dziecięcej matematyki, bez których żadne dziecko nie jest w stanie sprostać edukacji matematycznej w szkole. Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

uporządkowanie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich roli w kształtowaniu się umiejętności matematycznych dziecka; praktyczne poznanie obszarów ćwiczeń stosowanych podczas wprowadzania dzieci w świat dziecięcej matematyki, zgodnie z założeniami edukacji matematycznej według E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna założenia koncepcji kształcenia matematycznego według Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • potrafi wdrożyć w działanie stymulowanie uzdolnień matematycznych dzieci, a także dobrze przygotować je do nauki matematyki w szkole
 • umiejętnie dobiera zestawy zabaw i działań, zgodnie z indywidualnym tokiem rozwoju dziecka
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Koncepcja wspomagania rozwoju według „Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.
 2. Zawartość 12 kręgów tematycznych – zasada stopniowania trudności oraz tempa indywidualnego rozwoju dziecka.
 3. Ćwiczenia praktyczne – przećwiczenie wybranych zadań i zabaw.

Czas trwania:  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00 zł

Termin: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

14.04.2018 – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym – edukacja matematyczna
  • zarys procedury diagnostycznej poziomu rozumowania matematycznego
  • prezentacja 12 kręgów tematycznych w metodzie Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • wykorzystanie koncepcji „Dziecięcej Matematyki” w pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami edukacji wczesnoszkolnej
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • zajęcia praktyczne – zabawy, działania i ćwiczenia do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki