Home »

 
 

MAKATON – JAKO METODA KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ (AAC)

 
 

Szkolenie skierowane jest do: osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metodę komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, pedagogów,psychologów,logopedów,neurologopedów,terapeutów,fizjoterapeutów,osób pracujących z dziećmi oraz dorosłymi z brakiem mowy lub ograniczeniami w komunikacji werbalnej.

Cel szkolenia:

Otrzymanie podstawowych informacji na temat AAC oraz Programu Językowego MAKATON, poznanie podstawowych znaków i gestów MAKATON. Wzbogacenie procesu komunikacji z podopiecznym.

Prowadząca:

Małgorzata Kwietniowska – oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta AAC (studia podyplomowe w Krakowie :”Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej-alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC”)

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

posiada podstawowe informacje dotyczące komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC

posiada informacje dotyczące Programu Językowego MAKATON

-zna podstawy metodyki wprowadzania znaków i gestów MAKATON

-zna podstawowe gesty MAKATON

Uczestnik otrzyma:

-zaświadczenie

-materiały szkoleniowe: zestaw podstawowych gestów i znaków

Krótki program:

-Wykład:Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji AAC.Podstawowe informacje o AAC(czym jest AAC?Podział systemów i znaków

-Wykład:Program Językowy MAKATON-podstawowe informacje(historia i terminologia,podział znaków,słownictwo podstawowe i dodatkowe,adresaci programu,cel i zalety stosowania metody

Sesja praktyczna:podstawowe informacje dotyczące metodyki wprowadzania znaków i gestów,nauka podstawowych gestów MAKATON

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 27.10.2018

miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

godz. zajęć: 8.00-15.00

Koszt: 149,00

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,                          ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi