Uczeń i nauczyciel w pandemii – wspólne trudności, wspólne wyzwania

 
 

Uczeń i nauczyciel w pandemii – wspólne trudności, wspólne wyzwania

Pandemia pandemią a radzić sobie trzeba😊 . Jeśli chcecie Państwo udoskonalić swoje umiejętności udzielania wsparcia Uczniom, a także zastanowić się nad tym w jaki sposób podnieść swój własny dobrostan to … te zajęcia są dla WAS.

Termin:  27 maj 2021 (czwartek)

Miejsce: platforma zoom

Czas zajęć: 4 h dydaktyczne (16.00-19.00

Prowadzący: dr hab. Edyta Janus prof. AWF

Koszt: 99,00 zł przy zapisie do 20.05.2021 r. Cena po tym terminie 129,00 zł

Program zajęć:

Siła contra bezsilność – analiza własnych zasobów i budowanie nauczycielskiej sieci wsparcia.

Depresja czy agresja – reakcje na zachowania uczniów.

Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, czyli kilka słów o wzajemnej empatii.

Przykłady dobrych praktyk – wspieranie uczniów krok po kroku.

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektroniczną w formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
  • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA -Instytut Doskonalenia Zawodowego,  ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.