ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 
 

O kursie:

Kurs uczy i pokazuje w jaki sposób organizować przestrzeń i zajęcia pozwalające dzieciom na wielozmysłowe poznawanie świata. Wczesne zauważenie problemu i wdrożenie interwencji ukierunkowanej na usprawnienie zaburzonych zmysłów chroni dziecko przed przykrymi doświadczeniami oraz pozwala unikać sytuacji trudnych. Zajęcia sensoryczne poprawiają samopoczucie dziecka oraz dają mu radość płynącą z zabawy i zauważalnych efektów nauki. Uwzględniając potrzeby sensoryczne podopiecznych można zapobiec trudnościom, jakimi są problemy emocjonalne i społeczne, niezgrabność ruchowa, problemy z koncentracją uwagi, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, czy  też problemy w nauce.  

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także zainteresowanych tematem rodziców

Forma szkolenia:

online

Termin szkolenia:

sobota 25.09. 2021 r. w godzinach (9.00-13.00) 5 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia:

129,00 zł cena promocyjna obowiązująca przy zapisie do 31.08.2021 r.

Koszt szkolenia poza promocją 159,00 zł

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener TUS

Cele kursu:

poznanie i zrozumienie wagi znaczenia prawidłowego funkcjonowania sensorycznego dla rozwoju i nauki dziecka; nabycie umiejętności dostrzegania symptomów świadczących o ewentualnych zaburzeniach sensorycznych wśród wychowanków; wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętności i narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć z elementami zabaw i ćwiczeń sensorycznych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • posiada wiedzę na temat symptomów zaburzeń zmysłów i umie w tym kierunku przeprowadzić nauczycielską diagnozę;
 • zna metody i techniki wykorzystywane w dostarczaniu dzieciom zróżnicowanych bodźców zmysłowych;
 • dysponuje zbiorem zabaw i ćwiczeń pobudzających zmysły dziecka oraz przykładowymi scenariuszami zajęć;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci – nauczycielska obserwacja.
 2. Wspomaganie i stymulacja zmysłów dziecka – propozycje zabaw i ćwiczeń.
 3. Wzorcowy program stymulacji wielozmysłowej.
 4. Pomoce do zajęć, które można wykonać samemu – prezentacja i omówienie.
 5. Dostępna na rynku literatura i pomoce wykorzystywane do zajęć z elementami integracji sensorycznej.

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA -Instytut Doskonalenia Zawodowego,  ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.