Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2018:

 1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 1.12.2018

2.  Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM – brak wolnych miejsc!

Termin: 24.11.2018 

3. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy  – POZOSTAŁY TYLKO 1  WOLNE MIEJSCE!!!

Termin:  1.12.2018, 19.01.2019, 26.01.2019 (szkolenie trzydniowe)

 

 SZKOLENIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI  w 2019 roku

 1. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – zabawy wspomagające i usprawniające pracę ręki
 2. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – przygotowanie, diagnoza, terapia
 3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
 4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – techniki zaawansowane – nowość!!!
 5. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH – nowość!!!
 6. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
 7.  Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego 
 8.  Zaburzenia ze spektrum AUTYZMU- praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców
 9. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ
 10. SMYKI W KRAINIE MUZYKI!  Zabawy muzyczno ruchowe dla najmłodszych
 11. CZTERY PORY ROKU W TANECZNEJ ODSŁONIE: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie!
 12. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Wymagane dokumenty:

 1.  Karta zgłoszenia
 2.  Kopia opłaty za kurs (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
 3. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl