Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2018:

 1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 29.09.2018

 1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Termin: 29.09.2018 i 30.09.2018 (szkolenie dwudniowe)

 1. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Termin: 6, 27,28.10.2018 (szkolenie trzydniowe)

 1. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego

Termin: 20.10.2018 

 1. Zaburzenia ze spektrum AUTYZMU- praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców

Termin: 20.10.2018 

 1. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin: 27.10.2018 

 1. MAKATON – jako metoda alternatywnej formy komunikacji (AAC)

Termin: 27.10.2018 

 1. Elementy integracji sensorycznej 

Termin: 17.11.2018 

 1. Alternatywne formy komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu

Termin: 24.11.2018 

 1. Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Termin: 24.11.2018 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy

Termin:  1.12.2018, 19.01.2019, 26.01.2019 (szkolenie trzydniowe)

 1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

 KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 1.12.2018

 NOWOŚCI w 2019 roku

 1. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI
 2. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – PRZYGOTOWANIE, DIAGNOZA, TERAPIA

 

Wymagane dokumenty:

 1.  Karta zgłoszenia
 2.  Kopia opłaty za kurs (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
 3. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42
tel/fax: 32 255 12 12

tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl