Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną planujemy rozszerzenie oferty kursów doskonalących realizowanych w formie on-line. Szczegółowe informacje na ten temat ukażą się na naszej stronie internetowej w styczniu 2021.
W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach ON-LINE:

WARSZTATY DLA RODZICÓW: Jak wspierać nastolatka w pandemii? – NOWOŚĆ!

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Kolejna edycja on-line: 24.02.2021 i 27.02.2021
Cena promocyjna 250,00 zł przy zapisie do 17 stycznia br

TUS – TECHNIKI ZAAWANSOWANE
Termin: 27.01.2021 (środa w godz. popołudniowych)
Koszt szkolenia: 119,00 przy zapisie do 17 stycznia

DIAGNOZA I TERAPIA UCZNIA Z AFAZJĄ
Termin: 3.02.2021 (środa w godz. popołudniowych)
Koszt szkolenia: 119,00 przy zapisie do 17 stycznia

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY –
Kolejna edycja kursu on-line: 27.02.2021-13.03.2021
Cena promocyjna 299,00 zł przy zapisie do 22 stycznia

INSPIRACJE I KONCEPCJE NA MULTIMEDIALNE LEKCJE – SZKOLENIE ON-LINE
Termin: luty 2021

Koszt szkolenia: 49,00 zł – przy zapisie do 22 stycznia

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM –SZKOLENIE ON-LINE
Termin: 2.02.2021 (wtorek w godz. 18.00-20.00)
Koszt szkolenia: 49,00 zł – przy zapisie do 22 stycznia

ARTETERAPIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Termin: szczegóły wkrótce

KOMPETENCJE TERAPEUTYCZNE W PRACY NAUCZYCIELA, PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
Termin: szczegóły wkrótce

TERAPIA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH I ZACHOWANIA
Termin: szczegóły wkrótce

ELEMENTY TERAPII RĘKI W PRACY LOGOPEDY I PEDAGOGA SPECJALNEGO
Termin: szczegóły wkrótce

TRENING UMIEJĘTNOŚCI ALTERNATYWNYCH WOBEC AGRESJI
szczegóły wkrótce

POSZUKIWANIE PRACY ZAGRANICĄ, DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY  I PROFILAKTYKA HANDLU LUDŹMI – nowość!
Termin: marzec 2021
Cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia – 49,00 zł

DORADZTWO ZAWODOWE – MOTYWACJE I INSPIRACJE DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ – nowość!
Termin: marzec 2021
Cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia – 49,00 zł

PROFILAKTYKA HEJTU I MOWY NIENAWIŚCI W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI – nowość!
Termin: marzec 2021
Cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia – 49,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY ONLINE – PROFILAKTYKA, REAGOWANIE, PROCEDURY – nowość!
 Termin: marzec 2021
Cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia – 49,00 złKLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO POKRYCIA SZKOSZTÓW SZKOLENIA- wzór

 Karta zgłoszenia

Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl