Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2020:

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO POKRYCIA SZKOSZTÓW SZKOLENIA-WZÓR

1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

Termin kolejnej edycji: 26.09.2020 i 3.10.2020 (soboty)

2. SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM – NOWOŚĆ!!!
Termin II edycji: jesień 2020 – szczegóły wkrótce!

3. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ
Termin IV edycji: JESIEŃ 2020 – szczegóły wkrótce!

4.KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
termin kolejnej edycji: JESIEŃ 2020

5. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Termin III edycji: jesień 2020

6. TRENING SŁUCHOWY – dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin II edycji: jesień 2020

7. TRENING KONCENTRACJI UWAGI  DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Termin: jesień 2020

8. DZIECKO W ŚWIECIE MATEMATYKI – od manipulowania do operacyjnego rozumowania
Termin: szczegóły wkrótce!!!

9. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TECHNIKI ZAAWANSOWANE – NOWOŚĆ!!!
Termin II edycji: JESIEŃ 2020

10. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W MILÓWCE
Termin: rok szkolny 2020/2021

11. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – NOWOŚĆ!!!
Termin II edycji: JESIEŃ 2020

12. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy
Termin II EDYCJI:  rok szkolny 2020/2021

13. Trening umiejętności społecznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Termin: szczegóły wkrótce!!!

14. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI
Termin: jesień 2020

15. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Termin: jesień 2020

16. KRAM Z LITERKAMI – POLISENSORYCZNE WPROWADZENIE DZIECKA W ŚWIAT LITER – NOWOŚĆ!
Termin: jesień 2020

17. NIEZBĘDNIK O PRACY Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU DLA POMOCY NAUCZYCIELA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – NOWOŚĆ!
Termin: jesień 2020

Wymagane dokumenty:

  1.  Karta zgłoszenia
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl