Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kursach doskonalących,
realizowanych w formie on-line lub tradycyjnego spotkania z wykładowcą.


KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY –
Termin: 23.11-07.12. 2021 100% on-line-ARTETERAPIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs doskonalący dla pedagogów Termin: 28.11.2021 r . Kurs w formie tradycyjnej Cena promocyjna przy zapisie do 31.10.2021 – 220,00 zł


– „SELF-REG metoda samoregulacji – czyli jak pomóc dziecku regulować emocje?” Termin: 23.10.2021 r. Kurs w formie tradycyjnej Cena kursu: 189,00 zł


Trening umiejętności społecznych – techniki zaawansowane
Termin: 28.10.2021 r 100% on-line. Cena: 169,00 zł

-Trening umiejętności społecznych na rewalidacji Termin: 11.10.2021 r 100% on-line. Cena: 99,00 zł

Diagnoza w warunkach szkolnych i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Termin: 06.11.2021 r. Kurs w formie tradycyjnej Cena kursu: 159,00 zł

Komunikacja z pacjentem neurologopedycznym
Termin: 02.12.2021 r. 100% on-line. Cena kursu: 139,00 zł – cena przy zapisie do 15.11.2021


*Informację o terminie płatności prześlemy w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

KURSY SKIEROWANE DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW NASTOLATKÓW

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO POKRYCIA KOSZTÓW SZKOLENIA- wzór

 Karta zgłoszenia

Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-950
e-mail: idn@idn.edu.pl