Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kursach doskonalących,
realizowanych w formie on-line.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH
Termin: 7.04.2021 (środa w godz. 16.30-20.30)
Koszt szkolenia: 159,00 zł

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM
Termin IV edycji: 24.03.2021 (środa)
Koszt szkolenia: 59,00 zł – przy zapisie* do 8 marca

DORADZTWO ZAWODOWE – MOTYWACJE I INSPIRACJE DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ – nowość!
Termin: 17.03.2021 (środa)
Koszt szkolenia: 59,00 zł – przy zapisie* do 8 marca

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Termin: 24.02.2021 i 27.02.2021 – nabór zakończony!
Termin kolejnej edycji: 16-17.03.2021 – pozostało 5 miejsc!!!
Cena promocyjna przy zapisie do 5 marca – 299,00 zł

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY –
Termin: 27.02.2021-13.03.2021 – nabór zakończony!!!
Termin kolejnej edycji on-line: kwiecień 2021 – szczegóły wkrótce!

TUS – TECHNIKI ZAAWANSOWANE
Termin kolejnej edycji: kwiecień 2021(środa w godz. popołudniowych) – szczegóły wkrótce!

DIAGNOZA I TERAPIA UCZNIA Z AFAZJĄ
Termin kolejnej edycji: kwiecień 2021 (środa w godz. popołudniowych) – szczególy wkrótce!

ZABURZENIA CAłOŚCIOWE U DZIECI – NOWOŚĆ!
Termin: marzec/kwiecień 2021 – szczegóły wkrótce

UCZEŃ Z EPILEPSJĄ – NOWOŚĆ!
Termin: marzec/kwiecień 2021 – szczegóły wkrótce!

*Informację o terminie płatności prześlemy w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

KURSY SKIEROWANE DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW NASTOLATKÓW

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO POKRYCIA KOSZTÓW SZKOLENIA- wzór

 Karta zgłoszenia

Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl