Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2020

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY DO POKRYCIA SZKOSZTÓW SZKOLENIA-WZÓR

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – RECERTYFIKACJA
Termin kolejnej edycji: XII 2020/I 2021 – SZKOLENIE ON-LINE
Cena promocyjna: 300,00 zł – przy zapisie do 30.11.2020

INSPIRACJE I KONCEPCJE NA MULTIMEDIALNE LEKCJE – WEBINAR
Termin: grudzień 2020

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM -WEBINAR
Termin: grudzień 2020

SZKOLENIA STACJONARNE:

1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
 Termin kolejnej edycji: 7-8.11.2020 (sobota-niedziela


2. TRENING KONCENTRACJI UWAGI  DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Termin: 17.10.2020 (sobota) – szkolenie odwołane !!!

3. GDY DZIECI SIĘ NUDZĄ CZĘŚCIEJ MARUDZĄ! Zabawy muzyczne, plastyczne i twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: 24.10.2020 (sobota) – szkolenie odwołane !!!

4. TRENING SŁUCHOWY dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: szkolenie odwołane !!!

5. KRAM Z LITERKAMI – polisensoryczne wprowadzenie dziecka w świat liter
Termin: 7.11.2020 (sobota)

6. GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI z elementami arte i muzykoterapii
Termin: 14.11.2020 (sobota)

7. DIAGNOZA i TERAPIA DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO I NIEWIDOMEGO
Termin: 21.11.2020 (sobota)

8. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – DIAGNOZA I TERAPIA
Termin: 21.11.2020 (sobota)

9. WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA i ZABAWA SIĘ ZACZYNA! Gry i zabawy na cztery pory roku
Termin: 28.11.2020 i 5.12.2020 (soboty – szkolenie dwudniowe)

11. SELF-REG metoda samoregulacji – czyli jak pomóc dziecku
regulować emocje?”

Termin: 28.11.2020 (sobota)

10. SELF-REG metoda samoregulacji – czyli jak pomóc dziecku
regulować emocje?

Termin: 28.11.2020

11. Budowanie strategii postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze
Termin: wiosna 2021 szczegóły wkrótce!

 Karta zgłoszenia

Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl