Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2019:

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

  1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: marzec 2020 (sobota)

2 . TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

  Termin: 14-15 styczeń 2020 (wtorek-środa)

Termin: 14.03.2020 i 28.03.2019 (soboty)

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TECHNIKI ZAAWANSOWANE – NOWOŚĆ!!!

Termin I: 30.11.2019 (sobota)

Termin II: 18.04.2020 (sobota)

4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W MILÓWCE

Termin: 23-24.05.2020 (soboty)

4.  KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

termin: MARZEC 2020  (szkolenie trzydniowe) – szczegóły wkrótce!

5. SPEKTRUM AUTYZMU-METODY PRACY Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, AUTYZMEM ORAZ CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI NIEZDIAGNOZOWANYMI INACZEJ- NOWOŚĆ!

Termin II edycji: WIOSNA 2020 (soboty) – szczegóły wkrótce

6. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – NOWOŚĆ!!!

Termin: 12.12.2019 (czwartek) – zmiana terminu z 17.10.2019

7. ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB  ZE SPEKTRUM AUTYZMU, SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE
– JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ ?- NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: 2020

8. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin IV edycji: 22.02.2019 (sobota)

9. KOMPETENCJE TERAPEUTYCZNE NAUCZYCIELA – NOWOŚĆ!!!

Termin: 7.11.2019 (czwartek) – szkolenie odwołane!!!

10. ARTETERAPIA W AFAZJI I AUTYZMIE – NOWOŚĆ!!!

Termin:  14.11.2019 (czwartek) – szkolenie odwołane!!!

11. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Termin: 16.11.2019 (sobota)

12. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI

Termin: 16.11.2019 (sobota)

13.  ELEMENTY TERAPII BEHAWIORALNEJ-PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE  W PRACY Z DZIECKIEM ZDROWYM ORAZ DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – NOWOŚĆ!!!

Termin: 23.11.2019, 30.11.2019, 7.12.2019 (soboty- szkolenie trzydniowe) – OSTTANIE WOLNE MIEJSCA!!!

14. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH – NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: 28.11.2019 (czwartek) – szkolenie odwołane!!!

15. DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEDSZKOLU – NOWOŚĆ!!!

Termin: wiosna 2020 (sobota)

16. TRENING KONCENTRACJI UWAGI  DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Termin: 7.12.2019 (sobota)

17. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy

Termin III EDYCJI:  czerwiec 2020

18. Trening umiejętności społecznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Termin:  2020 r.

Wymagane dokumenty:

  1.  Karta zgłoszenia
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w sierpniu  br. termin rezygnacji upływa 19 sierpnia br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl