Home »

 
 

KREATYWNE METODY EDUKACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 
 
Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, ośrodków wychowawczych, a także terapeutycznych.
Cel szkolenia:
Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie nowych i ciekawych gier oraz zabaw. Poznanie podstawowych technik terapii przez ruch, arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem: choreoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, a także kreatywnej socjoterapii.
Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami
w zakresie pedagogiki, logopedii i psychologii.
Opis:
Warsztat wykorzystuje elementy tańca, muzyki, teatru i terapii oraz różne inne formy ekspresji twórczej. Bazuje na ruchu, czyli jednej z ulubionych form pracy uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a jego celem jest poznanie gotowych scenariuszy zajęć. Wypracowane warsztatowo sprawdzone i skuteczne metody oraz techniki usprawnią komunikację werbalną, niewerbalną, procesy poznawcze, a także motorykę.s zajęć z dziećmi mających formę edukacji przez zabawę.
Uczestnik otrzyma:
 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe zostaną przesłane uczestnikom drogą elektroniczną (opis wszystkich wykorzystanych tańców,  inscenizacji i zabaw oraz muzyki)
 
Krótki program:
 1. Powitanie w kręgu
 2. Taneczne wariacje na dobry początek.
 3. Emocje malowane.
 4. Teatralne szaleństwa i zadumy
 5. Gry i zabawy ruchowe.
 6. Muzyczne inspiracje
 
Czas trwania:
1 dzień  (8  godzin dydaktycznych)
Termin IV edycji:
24.11.2018
Koszt: 149,00 zł
 Wymagane dokumenty
1.Karta zgłoszenia
2. Kopia opłaty za kurs (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
3. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
 • *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:
 • 9.00 – 10.00 –Powitanie w kręgu
 • 10.00- 11.00 – Taneczne wariacje na dobry początek. Emocje malowane. 
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15.-13.00 – Teatralne szaleństwa i zadumy. Gry i zabawy ruchowe
 • 13.00-13.30 –obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.00 – Muzyczne inspiracje, podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny

  Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12

Fax: 32/297-43-42