Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Konferencja pt. „Praktyka w pracy z uczniami w klasach integracyjnych”

Home »

 
 

Konferencja pt. „Praktyka w pracy z uczniami w klasach integracyjnych”

 
 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja praktycznych metod pracy w klasach integracyjnych stwarzających możliwości rozwoju społecznego i intelektualnego. Ponad to pokazane będzie jak dostosować czynności dydaktyczno-wychowawcze do potrzeb uczniów skierowanych do integracji oraz zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej.

Do kogo skierowana jest konferencja:

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli wszystkich placówek oświatowych, a szczególnie tych, w których są klasy integracyjne.

Czas i miejsce konferencji:

Termin konferencji zostanie zaplanowany na WRZESIEŃ 2015. Dokładna datę i godzinę podamy wkrótce.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA,

ul. Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Koszt konferencji:

129,00 zł (w koszt wliczone jest zaświadczenie ukończenia konferencji, materiały dydaktyczne, obiad, kawa, słodki poczęstunek oraz drobny upominek).

Po zakończeniu konferencji uczestnik:

Uczestnik pozna różnorodne metody i formy pracy z uczniami objętymi integracją i potrzeby uczniów w klasach integracyjnych. Poszerzy wiedzę pod względem metodycznym i merytorycznym do pracy edukacyjnej.

Wymagane dokumenty:

*Dotyczy uczestników, za których opłatę reguluje szkoła/placówka.

* Harmonogram konferencji zostanie podany po otrzymaniu karty zgłoszeniowej.

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z konferencji Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem konferencji –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem konferencji – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem konfencji – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia konferencji i później – należność nie podlega zwrotowi

 Informacja wstawiona przez: Sonia Pronobis

Kontakt:

Sonia Pronobis

Telefon/fax: 32/297-42-42; 32/209-73-17

e-mail: idn@idn.edu.pl