Home »

 
 

Jestem nauczycielem-wychowawcą dziecka z AUTYZMEM i ZESPOŁEM ASPERGERA

 
 

O kursie:

Czy można nawiązać kontakt z dzieckiem autystycznym lub zespołem Aspergera w szkolnej klasie, grupie przedszkolnej? Okazuje się, że tak. Trzeba tylko odnaleźć właściwą drogę prowadząca do „wnętrza” podopiecznego. Kurs ma na celu nauczenie osób dorosłych radzenia sobie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera  w codziennej pracy zawodowej.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlicy pracujących z dziećmi autystycznymi lub z zespołem Aspergera

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Zdobycie, na poziomie podstawowym, wiedzy o autyzmie oraz zespole Aspergera. Poznanie sylwetki dziecka dotkniętego chorobą – objawy, zachowanie. Budowa warsztatu pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem autystycznym – tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się i rozwojowi dziecka.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada, na poziomie podstawowym, wiedzę dotyczącą dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
 • wykorzystując zdobyte wiadomości potrafi w sposób komunikatywny nawiązać kontakt z dzieckiem i pracować z nim na zajęciach
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach wykorzystując poznane techniki i metody pracy
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Autyzm dziecięcy – symptomy.
 2. Elementy wybranych metod pracy z dziećmi autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera.
 3. Praktyczne wskazówki i rady do wykorzystania przez nauczycieli w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością dziecka.
 4. Współpraca z rodzicami dziecka.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 129,00

Terminy:

 • rok szkolny 2017/2018

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
 • otwarcie kursu
 • dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera – charakterystyczne zachowanie
 • rozwój sensoryczny
 • pomocne strategie w pracy z dzieckiem
 • 00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 15-13.00
  • podstawowe zasady pracy z dzieckiem
  • funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
  • współpraca z rodzicami dziecka
 • 00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 30-15.30
  • metody wykorzystywane w terapii
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • rękawice narciarskie lub kuchenne
 • opaskę, apaszkę do zasłonięcia oczu

 

 

 

 

 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress