Home »

 
 

Jak wspierać nastolatka w pandemii? – warsztaty online dla rodziców nastolatków.

 
 

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka i martwisz się w jaki sposób przeżywa czas pandemii – to szkolenie pomoże ci zrozumieć jego potrzeby i zachowanie.

Miejsce: Aby wziąć udział należy  zalogować się przez własny  Dysk Google (Gmail) do aplikacji Meet przez podany przed szkoleniem link.

Czas szkolenia: 1,5 godziny

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog
Plan spotkania:

1.       Sprawy techniczne – czyli czy jesteście z nami?

2.       Wyzwania dorastania – czemu jest tak trudno być rodzicem nastolatka.

3.       Potrzeby mojego dziecka i moje własne – szukanie zdrowych kompromisów.

4.       Jak pandemia ogranicza realizację potrzeb wieku dorastania.

5.       Niepokojące sygnały mojego dziecka – nastolatek nie powie tego wprost!

6.       Model wsparcia z wykorzystaniem zasobów rodziny.

7.       Model wsparcia z wykorzystaniem specjalistów.

Termin: marzec/kwiecień 2021 – termin szkolenia zostanie wyznaczony po zebraniu grupy
godzina: 18:30 -20.00

Koszt szkolenia: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 15 marca

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi