Home »

 
 

INSPIRACJE I KONCEPCJE NA MULTIMEDIALNE LEKCJE

 
 

Forma zajęć: SZKOLENIE ON-LINE

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Sebastian Koczy  – nauczyciel, wykładowca akademicki

Program  szkolenia:

1. Wprowadzenie

2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

W ostatniej dekadzie znacząco wzrósł dostęp dzieci i młodzieży do Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie korzystają z tego medium. Tym ważniejsza staje się kwestia zapewnienia im bezpieczeństwa oraz nauczenia ich jak bezpiecznie korzystać z Internetu. W tej części spotkania omówionych zostanie kilka przydatnych i ciekawych informacji dotyczących zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami dostępnymi w sieci oraz zachowaniami, w które mogą się zaangażować dzieci i młodzież. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom.

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych

Każdy z nas bardzo dobrze wie, jak ważna jest edukacja w naszym życiu, uczymy się przez wiele lat w szkołach, później staramy się przenieść tą wiedzę do naszych prac, w których jednocześnie również się uczymy. Wszystko to jest uwarunkowane wymaganiami dzisiejszego świata. Dlatego chcemy, aby nasi uczniowie, w miarę możliwości, ćwiczyły swoją pamięć, inteligencję i szybkość myślenia. Komputer i Internet, to dwie rzeczy, które w dzisiejszych czasach mogą im w tym pomóc. Jest wiele programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które dostarczą im odpowiednich umiejętności. W tej części spotkania przedstawionych zostanie kilka najciekawszych propozycji programów, które pomogą młodym ludziom w nauce.

W tej części zostaną także zaprezentowane darmowe aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne: smartfony, tablety itp. które pozwolą w przyjazny sposób zapoznać najmłodszych ze sztuką kodowania i programowania łącząc świat cyfrowy z realnym poprzez wykorzystanie specjalnych puzzli, maty edukacyjnej oraz mini robotów – nauka przez zabawę!

4. Metody kształcenia na odległość

Nikt nie spodziewał się, że coś, co jeszcze kilka lat temu było nowatorską, czy wręcz futurystyczną formą edukacji, niemal z dnia na dzień stanie się podstawową formą pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Nikt wcześniej nie przygotowywał uczniów do takiej formy kształcenia. Nikt nawet nie uczył nauczycieli, jak uczyć w ten sposób, dlatego w tej części spotkania zostaną zaprezentowane aplikacje służące do nauki zdalnej, nauki na odległość, w tym także możliwe do wykorzystania w sposób hybrydowy.

5. Podsumowanie

Termin: I 2021 – szczegóły wkrótce

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia: 89,00 zł

Zaświadczenia zostaną przesłane uczestnikom  drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia na szkolenie.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi