Home »

 
 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU UCZENIA W PRAKTYCE – elementy KONCEPCJI DALTOŃSKIEJ w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 
 

O kursie:

Wykorzystanie elementów koncepcji edukacji według planu daltońskiego pozwala w pełni zaspokoić indywidualne potrzeby edukacyjne każdego z uczniów/dziecka z osobna. Model ten jest bardzo elastyczny, podlega zmianom, dopasowuje się do miejsca i czasu. Wybierając go do pracy stawiamy na naukę samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętność współpracy dziecka w grupie.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Zapoznanie z elementami koncepcji pracy według planu daltońskiego, jako narzędzia w procesie indywidualizacji nauczania

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna  podstawowe założenia koncepcji edukacji daltońskiej
 • posiada, samodzielnie wykonane, pomoce pozwalające na wdrożenie elementów opisanej koncepcji w pracy z grupą przedszkolną/oddziałem szkolnym
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Zarys koncepcji pracy według planu daltońskiego – analiza elementów wspomagających i wykorzystywanych w codziennych działaniach nauczyciela
 2. Wizualizacja na starcie – przygotowanie wybranych pomocy

Terminy:  DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • indywidualizacja procesu nauczania – różnorodność dzieci w grupie rówieśniczej
  • plan daltoński jako narzędzie w procesie indywidualizacji nauczania
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • podstawowe założenia koncepcji – co oznaczają i jak je wdrożyć w praktykę dnia codziennego
  • wykonanie pomocy wykorzystywanych w koncepcji – działanie praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • c.d. tworzenia pomocy
  • prezentacja przydatnej literatury związanej z tematem szkolenia
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie nożyczek, kleju, kolorowego bloku technicznego A-3