Home » Oferta »

 

Wychowawca Kolonii

 

Kurs wychowawców wypoczynku

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających min. wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Cel:

Kurs pozwala opanować zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wychowawcy oraz uczą jak reagować na trudne sytuacje zdarzające się m.in. na obozach, koloniach czy zimowiskach. Nasi wykładowcy pokazują w formie zajęć praktycznych jak w ciekawy i aktywny sposób organizować czas wolny podopiecznym. W ostatnim dniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie dające prawo do wyjazdów na wypoczynek letni w charakterze wychowawcy.

Czas trwania:

36 godz. dydaktycznych

Koszt: 399,00 zł

Termin kursu: kurs on-line 28-29.05.2022 i 11-12.06.2022

Plan kursu:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w  czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia
 2. kopia dowodu wpłaty opłaty za kurs
 3. kopia dokumentu potwierdzającego min. średnie wykształcenie

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42
tel. 500-012-950
e-mail: idn@idn.edu.pl

Data aktualizacji: 20.06.2018r.