Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

Witamy Państwa w części serwisu IDN WIEDZA Instytutu Doskonalenia Zawodowego poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów szkół do podjęcia nauki na naszych studiach podyplomowych.  Oferujemy Państwu najniższe ceny w regionie oraz wybór z szerokiej gamy, ciekawych i koniecznych do realizowania zadań szkoły, specjalności nauczycielskich. Ruszamy jak co roku na wiosnę, spotkaniem organizacyjnym 31 marca 2022 r. Gwarantujemy wybitną kadrę wykładowców, nieuciążliwe zajęcia, miłą atmosferę i dużo optymizmu.

Serdecznie zapraszamy. Wraz z wykładowcami czekamy na Was.

Do zobaczenia 😊

Z wyrazami szacunku

Dyrektor IDN Wiedza

Jolanta Nowak


Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych

Najniższe ceny w regionie!

Rekrutacja na rok 2022/2023 rozpoczęta!

Od poniższych cen liczone są wszelkie rabaty absolwenckie.

Rekrutacja na jubileuszową XX edycję studiów podyplomowych wystartowała!

Studia w toku – do 22.09.2022 można dopisać się do wszystkich uruchomionych specjalności!

L.P.KIERUNEK STUDIÓWCENA
!POMOC PSYCHOLOGICZNA I INTERWENCJA KRYZYSOWA 2800,00

NOWOŚĆ!
100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
!NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO LUB DRUGIEGO2800,00
NOWOŚĆ!
100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!

1.ARTETERAPIA Z TERAPIĄ DZIECI I MŁODZIEŻY2800,00NOWOŚĆ!100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
2.BIBLIOTEKOZNAWSTWO2990,00
100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
3.BIOLOGIA W SZKOLE 
2990,00

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
4.CHEMIA W SZKOLE 
2800,00
Nabór rozpoczęty!
5.DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM
2800,00

100% on-line!
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
6.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
2990,00

100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
7.EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKAod
3290,00
STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE I MYSZKOWIE
Forma tradycyjna i 100% on-line – do wyboru!


Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
8.ETYKA 2800,00

Nabór rozpoczęty!
9.FIZYKA W SZKOLE 2990,00
100% on-line!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
10.GEOGRAFIA W SZKOLE
2990,00

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
11.GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA 
2800,00
Nabór rozpoczęty!
12.HISTORIA W SZKOLE 2800,00100% on-lineSpecjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
13.INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ2990,00

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
14.INTEGRACJA SENSORYCZNA4390,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
15.EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 2800,00
NOWOŚĆ!

Nabór rozpoczęty!
16.JĘZYK POLSKI W SZKOLE
2800,00

Nabór rozpoczęty!
17.LOGOPEDIA  3990,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
18.MATEMATYKA W SZKOLE 
2990,00

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
19.NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
2800,00

Nabór rozpoczęty!
20.PEDAGOGIKA KOREKCYJNA 3190,00


STUDIA TAKŻE W MILÓWCE

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
21.PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z TERAPIĄ USPRAWNIAJĄCĄ MOTORYKĘ RĘKI3190,00
NOWOŚĆ!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
22.PEDAGOGIKA LECZNICZA 2999,00

Nabór rozpoczęty!
23.PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 2999,00
100% on-line!


Nabór rozpoczęty!
24.
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA
3190,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
25.PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA2990,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
26.PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE” 2800,00
100% on-line

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
27.PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO3190,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
28.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ2800,00
Nabór rozpoczęty!
29.PRZYRODA W SZKOLE 2990,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
30.SURDOPEDAGOGIKA3190,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
31.SURDOPEDAGOGIKA Z ALTERNATYWNYMI FORMAMI KOMUNIKACJI3190,00NOWOŚĆ!
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
32.TECHNIKA W SZKOLE 
2990,00


Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
33.TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY2800,00
NOWOŚĆ!100% on-line! Ć
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
34.TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE SPOŁECZNO -EMOCJONALNE2800,00
NOWOŚĆ!100% on-line! 

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
35.TYFLOPEDAGOGIKA3190,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
36.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA3190,00
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
37.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  2800,00
100% on- line
Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
38.WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU od 3290,00STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE, MYSZKOWIE I MILÓWCE
Forma tradycyjna i 100% on-line – do wyboru!

Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
39.WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z TRENINGIEM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHod 3390,00
STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE, MYSZKOWIE I MILÓWCE
Forma tradycyjna i 100% on-line – do wyboru!Specjalność uruchomiona- dopisz się do grupy!
40.WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE2800,00Nabór rozpoczęty!
41.WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA  2800,00  Nabór rozpoczęty! 

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl