Więcej wiedzieć, więcej umieć… – GIER KONSTRUOWANIE TO METODA NA DZIECIĘCYCH UMYSŁÓW ROZWIJANIE – zadania stawiane przed nauczycielem w myśl nowej podstawy programowej

Home »

 
 

GIER KONSTRUOWANIE TO METODA NA DZIECIĘCYCH UMYSŁÓW ROZWIJANIE – zadania stawiane przed nauczycielem w myśl nowej podstawy programowej

 
 

O kursie:

Nowa podstawa programowa zakłada, że  szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, kodowania, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Metoda konstruowania gier matematycznych pomaga dzieciom w rozwoju inteligencji operacyjnej, nabyciu umiejętności liczenia oraz kształtowaniu odporności emocjonalnej na trudne sytuacje.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie sposobów konstruowania gier w starszych grupach przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna założenia metody konstruowania gier matematycznych według Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • potrafi skonstruować grę do wybranej treści programowej
 • posiada zbiór gotowych opisów gier
 • posiada przykładowe gry wykonane podczas ćwiczeń praktycznych
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Konstruowania gier matematycznych według metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.
 2. Gra jako pomoc w realizacji treści programowych w wybranych edukacjach.
 1. Ćwiczenia praktyczne – konstruowanie gier i pomocy do ich wykorzystania.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

 

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • metoda konstruowania gier matematycznych
  • prezentacja propozycji gier, lubianych przez dzieci i uczniów w szkole
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • zajęcia praktyczne – praca w grupach – konstruowanie gier matematycznych i tematycznych
  • zajęcia praktyczne – wykonanie potrzebnych elementów do gier
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • zajęcia praktyczne – praktyczne testowanie gier przygotowanych w czasie trwania kursu
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki