Home »

 
 

GDY DZIECI SIĘ NUDZĄ, CZĘŚCIEJ MARUDZĄ! Zabawy muzyczne, plastyczne i twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Poznanie tańców, zabaw muzycznych, plastycznych i twórczych, które mogą  stać się urozmaiceniem codziennych zajęć z dziećmi.

Prowadząca: Magdalena Mertens – nauczyciel wychowania zintegrowanego, realizująca zajęcia  plastyczno–muzyczno-ruchowe w oparciu o elementy edukacji przez ruch, wzbogacone o gry, zabawy i układy taneczne według własnej koncepcji autorskiej

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzyma pakiet gotowych pomysłów na zabawy z dziećmi
 • pozna proste układy taneczne, które można zatańczyć ze stonogą do spacerów lub pająkiem z kolorowych szarf
 • będzie potrafił przygotować pomoce z baloników na festyny rodzinne i zajęcia otwarte
 • pozna i wdroży do swoich działań elementy Edukacji przez ruch
 • nabierze sił i pozytywnej energii do działania!
 • uczestnik otrzyma: zaświadczenie, materiały szkoleniowe: płyty z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw, utworów i pomysłów

Krótki program:

– stymulowanie aktywności dzieci poprzez proponowanie ciekawych zadań
– poznawanie siebie nawzajem w  pracy i zabawie
– odkrywanie przez działanie – elementy Edukacji przez Ruch

– modelowanie baloników – przygotowanie kolorowych pomocy na zajęcia otwarte lub festyny rodzinne
– zabawy muzyczne i tańce ze stonogą /stonoga wykorzystywana do spacerów w przedszkolu/ (np. Usypiamy, przytulamy stonogę, Stonoga na spacerze)
– wykorzystanie kolorowego pająka z szarf do zabaw muzyczno-ruchowych (np. Jedzie ciuchcia, Pajęczyna)
– proste ćwiczenia umuzykalniające i układy taneczne (np. Taniec połamaniec, Taniec doklejaniec, Taniec na początek dnia)
– tańce relaksacyjne z wykorzystaniem chust i gazet. 
– spontaniczne i zaplanowane gry na instrumentach do podkładów muzycznych (np. Król Lew, Lollypop)

Czas trwania:  1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 24.10.2020 (sobota) -szkolenie odwołane !!!

Koszt: 159,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne