Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Ręcznie wykonane prace słuchaczy specjalności „Pedagogika sztuki: Plastyka/Wiedza o kulturze” w latach 2011/2012

Home » Galeria »

 

Ręcznie wykonane prace słuchaczy specjalności „Pedagogika sztuki: Plastyka/Wiedza o kulturze” w latach 2011/2012