Więcej wiedzieć, więcej umieć… – TAM, GDZIE SPOTKAĆ MOŻNA MUZYKĘ – GIEŁDA POMYSŁÓW NA MUZYCZNĄ EDUKACJĘ DZIECKA

Home »

 
 

TAM, GDZIE SPOTKAĆ MOŻNA MUZYKĘ – GIEŁDA POMYSŁÓW NA MUZYCZNĄ EDUKACJĘ DZIECKA

 
 

O kursie:

Warsztatowe spotkanie poświęcone wprowadzaniu dziecka w świat dźwięków, instrumentów i elementów muzyki. Kurs jest krótkim repetytorium z teorii podstaw elementów muzycznych, a także giełdą pomysłów na realizację zagadnień muzycznych w pracy z starszymi przedszkolakami i uczniami młodszych klas szkoły podstawowej. Każde omawiane zagadnienie opatrzone jest zbiorem propozycji ćwiczeń, zabaw oraz materiałów graficznych.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Wyposażenie nauczycieli w zestaw potrzebnych materiałów do prowadzenia edukacji muzycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna i rozumie terminologię muzyczną
 • potrafi przeprowadzić ćwiczenia praktyczne, wprowadzające uczniów w omawiane zagadnienie muzyczne
 • posiada zbiór ćwiczeń, zabaw oraz materiałów graficznych do omawianej tematyki
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Elementy muzyki
 2. Nuty
 3. Grupy instrumentów muzycznych
 4. Instrumentarium Orffa
 5. Podstawy gry na flecie
 6. Fryderyk Chopin

Ćwiczenia praktyczne

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGOSZENIE  ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • elementy muzyki – rytm muzyczny, melodia, harmonia, dynamika, agogika, barwa dźwięku, artykulacja, forma muzyczna
  • nuty – ich wysokości i wartości
  • grupy instrumentów muzycznych – podział, cechy charakterystyczne
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • Instrumentarium Orffa – możliwości wykorzystania w działaniach praktycznych
  • podstawy gry na flecie
  • Fryderyk Chopin
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • zajęcia praktyczne – zabawy, działania i ćwiczenia do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie nożyczek, kleju, kolorowego bloku technicznego oraz fletu