Home »

 
 

ELEMENTY MUZYKI – TO CO KAŻDY NAUCZYCIEL WIEDZIEĆ POWINIEŃ

 
 

O kursie:

Edukacja muzyczna, to nie tylko nauka piosenek i zabaw ze śpiewem. To także wprowadzanie dziecka w świat dźwięków, instrumentów i elementów muzyki. Zdarza się, że nauczyciel potrzebuje szybkiej powtórki z tych zagadnień. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponowany kurs jest krótkim repetytorium z teorii podstaw elementów muzycznych. Jednak żeby nie było tak poważnie i teoretycznie w trakcie jego trwania, do każdego zagadnienia dołączone są propozycje praktycznego przekazu tych wiadomości dzieciom.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

utrwalenie i uporządkowanie teorii z edukacji muzycznej, oparte na praktycznym działaniu z dziećmi

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna i rozumie terminologię muzyczną
 • posiada gotowe rozwiązania do wykorzystania w pracy z dziećmi
 • potrafi przeprowadzić ćwiczenia praktyczne, wprowadzające uczniów w omawiane zagadnienie muzyczne
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Elementy muzyki
 2. Nuty
 3. Grupy instrumentów muzycznych
 4. Instrumentarium Orffa
 5. Podstawy gry na flecie
 6. Fryderyk Chopin
 1. Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00

Termin: rok szkolny 2017/2018

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGOSZENIE  ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • elementy muzyki – rytm muzyczny, melodia, harmonia, dynamika, agogika, barwa dźwięku, artykulacja, forma muzyczna
  • nuty – ich wysokości i wartości
  • grupy instrumentów muzycznych – podział, cechy charakterystyczne
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • Instrumentarium Orffa – możliwości wykorzystania w działaniach praktycznych
  • podstawy gry na flecie
  • Fryderyk Chopin
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • zajęcia praktyczne – zabawy, działania i ćwiczenia do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki
 • flet