Home »

 
 

„EDUKACJA SEKSUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

 
 

Kurs skierowany jest do:

-osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
-rodziców chcących nabyć wiedzę teoretyczną i poznać metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
-nauczycieli
-terapeutów
-pedagogów placówek ,w których realizowane jest kształcenie specjalne
-psychologów
-pracowników specjalistycznych ośrodków
-terapeutów zajęciowych
-pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Prowadzący:
Małgorzata Kwietniowska
 – pedagog  przedszkolny i wczesnoszkolny ,terapeuta zajęciowy ,oligofrenopedagog ,specjalista edukator seksualny

 

Cel kursu:

– Otrzymanie podstawowej wiedzy na temat seksualności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
– Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie problemów edukacyjnych i wychowawczych związanych ze sferą seksualną dzieci i młodzieży niepełnosprawną intelektualnie
– Rozwinięcie umiejętności edukacyjnych w pracy terapeutycznej
– Rozwianie mitów i uprzedzeń związanych z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie

Krótki program:

– Wykład: „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”
–  Wykład:” Społeczno -kulturowe ujęcie seksualności”
–  Wykład: ”Modyfikowanie ,modelowanie  niepożądanych zachowań”
–  Sesja praktyczna:
omawianie sytuacji trudnych,
odgrywanie przykładowych scenek,
przykłady rozmów z dziećmi i młodzieżą,
dyskusja i „burza mózgów”,
przykłady ilustracji edukacyjnych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

-posiada podstawowe informacje dotyczące rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
-rozumie rolę rodziców i wychowawców w edukacji seksualnej  i rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży
-posiada wiedzę na temat jak rozmawiać z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na temat dojrzewania
-zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe

Czas trwania:  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00

Termin:  21.04.2018 (sobota)

 

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

  • 08.30-11.00 – zajęcia dydaktyczne
  • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
  • 11.15-13.00 – zajęcia dydaktyczne
  • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
  • 13.30-15.15 – zajęcia dydaktyczne
  • 15.15-15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków