Home »

 
 

DZIECKO W ŚWIECIE MATEMATYKI – OD MANIPULOWANIA DO OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA

 
 

DZIECKO W ŚWIECIE MATEMATYKI –

               

O kursie

Okres przedszkolny, to czas intensywnych ćwiczeń i zabaw w zakresie dziecięcej matematyki, bez których dziecko nie jest w stanie sprostać edukacji matematycznej w szkole. To co najważniejsze, to osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią budulec pozwalający mu na tworzenie pojęć i rozwijanie umiejętności. Logicznego myślenia uczą zabawy związane z kodowaniem, które są częścią składową proponowanego szkolenia.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic dla uczniów z klas młodszych

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener TUS

Cel kursu:

uporządkowanie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich roli w kształtowaniu się umiejętności matematycznych dziecka; praktyczne poznanie obszarów ćwiczeń stosowanych podczas wprowadzania dzieci w świat dziecięcej matematyki; zapoznanie z zabawami w kodowanie bez użycia komputera

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • zna założenia koncepcji kształcenia matematycznego;
 • potrafi wdrożyć w działanie stymulowanie uzdolnień matematycznych dzieci, a także dobrze przygotować je do nauki matematyki w szkole;
 • umiejętnie dobiera zestawy zabaw i działań, zgodnie z indywidualnym tokiem rozwoju dziecka;
 • jest przygotowany do przeprowadzania zabaw z kodowania, bez konieczności korzystania przez dzieci z komputera;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Koncepcja kształcenia matematycznego krok po kroku – proces nabywania umiejętności matematycznych.
 2. Gry i zabawy w edukacji matematycznej – warsztatowa giełda pomysłów.
 3. Kodowanie bez komputera – propozycje zabaw.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin:  28.03.2020 (sobota)

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ  ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi