Home »

 
 

DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI

 
 


Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele oraz osoby pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (deficyty w obrębie małej motoryki)

Cele kursu

 • zapoznanie się z elementami wybranych metod, a także podstawami terapii ręki
 • poznanie sposobów podnoszenia sprawności grafomotorycznej
 • nabycie umiejętności przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki
 • – mała motoryka

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe
 • posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju sprawności manualnej, właściwych nawyków ruchowych, przyjmowania prawidłowej pozycji ciała i poprawnego chwytu przyborów szkolnych
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka – potrafi zastosować je w praktyce
 • potrafi przygotować różne pomoce, w tym masy plastyczne pozwalające na prowadzenie ćwiczeń manualnych
 • zna wybrane zabawy paluszkowe
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Program

Część I Rozwój motoryczny

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część II Ćwiczenia praktyczne

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część IIIMasy plastyczne

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

Czas trwania:1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Termin: jesień 2020
Koszt: 159,00 zł

UWAGA!

Prosimy o przyniesienie kredek, nożyczek, kleju, kolorowego bloku rysunkowego, małej miseczki, łyżki, woreczków strunowych

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi