Home »

 
 

Dyrektor

 
 

Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
mgr Jolanta Nowak

 

20170221_122500 — kopia

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy

     Każdy rok szkolny wprowadza nowe zmiany w procesie edukacyjnym, a co za tym idzie szereg dyskusji wśród dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli        i rodziców.

     Ciągłe modyfikacje wprowadzają wśród uczestników procesu dydaktycznego niepokój i niepewność, jednocześnie powodując wśród nauczycieli lęk związany z utratą pracy. Doczekaliśmy takich czasów, w których konieczność ustawicznego kształcenia dotyczy praktycznie wszystkich.

     Ukończenie studiów licencjackich czy magisterskich to nie koniec edukacji,   a zaledwie zakończenie pewnego jej etapu. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji może uchronić przed niechcianymi zdarzeniami w życiu zawodowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku edukacyjnego, nasza placówka zaprasza na studia podyplomowe, które od kilkunastu lat organizujemy pod nadzorem merytorycznym Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

     Znacząca liczba zadowolonych osób, które podejmuje u nas naukę na kolejnych studiach podyplomowych, świadczy to o jakości prowadzonych zajęć oraz o naszym dużym doświadczeniu w ich organizowaniu. W tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne specjalności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i terapeutycznych.

     W związku  ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19 listopada 2009 r. wszystkie kursy kwalifikacyjne dla czynnych zawodowo nauczycieli prowadzone były tylko do końca  2014 roku, uruchomiliśmy również studia podyplomowe „na podbudowie” tych kursów kwalifikacyjnych. Mamy tu na uwadze kursy z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, diagnozy pedagogicznej, bibliotekoznawstwa, po ich ukończeniu słuchacz otrzyma świadectwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,                   ( Dz. U. z z 2012 r. poz. 131 z póź. zm.).

     Oferujemy również szkolenia, będące wynikiem diagnozy Państwa potrzeb oraz ciekawe formy kształcenia, cieszące się jak dotąd dużym zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, niech zachęcą Państwa do podjęcia nauki w naszym Instytucie.

     Wszystkie szkolenia prowadzone są przez fachowców z różnych dziedzin nauki. Są wśród nich wykładowcy wyższych uczelni, byli doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, specjaliści: oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy oraz praktykujący nauczyciele, którzy zajmują się metodyką nauczania przedmiotu.

     Chętnie służymy Państwu radą i pomocą, gwarantując wysoką jakość szkoleń, kursów i zajęć na studiach podyplomowych. Zapewniamy kameralne warunki, miłą atmosferę zajęć oraz profesjonalną obsługę pracowników Instytutu. Staramy się być blisko Państwa – naszych Słuchaczy, spełniać Wasze oczekiwania i reagować na pojawiające się potrzeby, jednocześnie oferując przystępne ceny.

     Wszystkim naszym absolwentom studiów podyplomowych i Słuchaczom kursów dziękuję za zaufanie i mam nadzieję na dalszą współpracę, a tych wszystkich, z którymi jeszcze nie miałam przyjemności się spotkać-zapraszam na nasze studia i kursy! Będziecie na pewno zadowoleni z ich jakości                  i organizacji.

Z nauczycielskim pozdrowieniem

Dyrektor IDN Wiedza
mgr Jolanta Nowak

Curiculum Vitae Dyrektora