Home »

 
 

Dyrektor

 
 

Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
mgr Jolanta Nowak

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy

        Każdy rok szkolny wprowadza nowe zmiany w oświacie, a co za tym idzie szereg dyskusji wśród dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli i rodziców. Obserwowaliśmy już zmiany związane z wprowadzeniem podstaw programowych, propozycją rozpoczęcia nauki przez sześciolatków i szereg innych. Dziś obserwujemy zmiany związane ze budowaniem nowych struktur szkół. Wygaszane są gimnazja, a w ich miejsce wchodzą ośmioklasowe szkoły podstawowe i szkoły branżowe. Czy te zmiany będą dobre czy złe? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że na pewno wprowadzają wśród uczestników procesu dydaktycznego niepokój i niepewność, jednocześnie  stwarzając u nauczycieli zagrożenie związane z utratą pracy. Doczekaliśmy takich czasów w których konieczność ustawicznego kształcenia dotyczy obecnie wszystkich. Dziś nie wystarczą studia licencjackie czy magisterskie.

     W obecnie funkcjonującym  szkolnictwie takie studia to niestety za mało.
Na nich nie kończy się edukacja nauczycieli. Gdyż, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych może uchronić przed niechcianymi zdarzeniami zawodowymi.

     Jednocześnie, należy tu wyraźnie podkreślić, że nauczyciele są przykładem dla młodego pokolenia, które wchodząc w dorosłe życie będzie realizowało założenia zawarte w raporcie UNESCO stworzone przez Międzynarodową Komisję do spraw Edukacji mówiące o ustawicznym kształceniu. Najważniejsze tezy raportu stanowią strategiczne cele edukacji XXI wieku i mówią:

     I Uczyć się, aby wiedzieć;

     II Uczyć się, aby działać;

     III Uczyć się, aby być;

     IV Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi.

Mówią o ustawicznej edukacji, o edukacji przez całe życie.

     Podjęcie nauki na studiach podyplomowych, celem podniesienia kwalifikacji
i zachowania stabilizacji w zawodzie nie jest niczym innym jak właśnie realizacją tez UNESCO. Jednocześnie świadczy o odpowiedzialności nauczycielskiej za kształcenie młodego pokolenia i  jest dla nich wzorcem do naśladowania.

     Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, potrzebom rynku edukacyjnego Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA wraz z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą MILENIUM pomaga nauczycielom i daje szanse rozszerzania kwalifikacji zawodowych. Współpraca z Tą Uczelnią trwa już 15 lat i jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

     To jest długi okres czasu. W tym roku Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach obchodzi również jubileusz 15 lecia  istnienia.

     Patrząc z perspektywy tych 15  lat mogę powiedzieć,  że był to okres niezmiernie burzliwy, i wymagał ode mnie, wykładowców, oraz  pracowników Instytutu, dużego zaangażowania, twórczości i wytrwałości. Miło mi było
i wzruszenie ogarniało mnie, kiedy z rąk Kanclerza otrzymałam Tarczę Herbową Społeczności Akademickiej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wręczoną z okazji 10 lecia współpracy z Uczelnią.

     Nasza placówka w czasie 15 letniej działalności w prowadziła różne szkolenia. Oprócz organizacji studiów podyplomowych, realizujemy swoje zadania statutowe. Zgodnie z nimi w ciągu tych 15 lat prowadziliśmy także Kursy kwalifikacyjne, Kursy doskonalące, Szkolenia Rad Pedagogicznych oraz braliśmy udział w zadaniach  Śląskiego Kuratora Oświaty – Doskonalenie nauczycieli w województwie prowadząc tzw. GRANTY. W ramach tych wszystkich działań przeszkoliliśmy na różnych formach ponad 31000 nauczycieli w tym ponad 4000 absolwentów studiów podyplomowych. Sądzę, że jest to imponująca liczba i warto nam zaufać, gdyż jest to niewątpliwy sukces. Nauczyciele mają do nas zaufanie. Świadczy o tym chociażby fakt, że  wracają na kolejne specjalności studiów podyplomowych, chcą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się w naszej Placówce.  Wśród tegorocznych absolwentów studiów podyplomowych prawie 30% stanowili nasi byli słuchacze.

     Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że jesteście i że chcecie z nami być.

     Z okazji Jubileuszu 15 lecia istnienia Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach, 

składam dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, naszym absolwentom serdeczne podziękowania za zaufanie i chęć zdobywania nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych organizowanych w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli Wiedza w Katowicach prowadzonych pod merytorycznym nadzorem Gnieźnieńskiej szkoły Wyższej Milenium.

     Mam nadzieję, że misja „Więcej wiedzieć, więcej umieć” – będzie towarzyszyć Państwu na co dzień i zachęci do dalszej współpracy z nasza placówką, życzę aby zdobyte kompetencje i umiejętności były w pełni wykorzystane w pracy zawodowej, a  wkład włożony w wychowanie i edukację młodego pokolenia zapewniał osobistą satysfakcję oraz sukcesy na polu zawodowym.

Z nauczycielskim pozdrowieniem

Dyrektor IDN Wiedza
mgr Jolanta Nowak

Curiculum Vitae Dyrektora