Home »

 
 

Doradztwo zawodowe – motywacje i inspiracje dla nauczycieli pracujących z młodzieżą.

 
 

Forma szkolenia: szkolenie realizowane w aplikacji Google meet.
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail z  domeny “gmail.com”

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Program szkolenia:

1.      Zasady organizacji doradztwa zawodowego  w szkole ponadpodstawowej.

2.      Doświadczania z rynkiem – praca z elementami biografii słuchaczy.

3.      Wykorzystanie platform online do organizacji zajęć z doradztwa zawodowego.

4.       Poradnictwo zawodowe – praktyczna prezentacja zajęć dla klasy z zakresu doradztwa dla młodzieży.

5.      Rodzice uczniów jako sojusznicy doradcy zawodowego.

6.      Wsparcie konsultacyjne.

Godziny szkolenia:  18.00-20.30
termin: 17.03.2021 (środa)
Koszt: 59,00 zł – cena promocyjna przy zapisie* do 8 marca

Cena poza promocją 89,00 zł

*Informacje o terminie płatności prześlemy w odpowiedzi na Państwa kartę zgłoszenia

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi