Home »

 
 

Diagnoza w warunkach szkolnych i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

 
 

Szkolenie skierowane jest:  do nauczycieli szkół podstawowych, pracowników poradni miejskich, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchowymi

Cel szkolenia:

-Zapoznanie z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego Jako Trudność w uczeniu się dzieci

-Trudności w Nauce u dzieci dysklektycznych (podejrzenie zaburzenia przetwarzania słuchu)

-Opóźniony rozwój mowy dziecka, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia uwagi, nadreaktywność ADD, zaburzenia uwagi z nadreaktywnością ADHD
– Zalecenia dla nauczycieli do pracy z dzieckiem z CAPD  :

 Prowadząca : mgr Anna BrzozowskaK

Po  zakończeniu szkolenia uczestnik :

-Rozumie przyczyny zaburzeń uczniów z  CAPD

-Zna najczęściej występujące zaburzenia funkcjonowania

-Wie jakie podejmować działania ułatwiające dziecku z CAPD funkcjonowanie w szkole

-Rozumie terapeutyczne aktywności  uczniów z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego

-Potrafi wykorzystać w pracy program terapeutyczny dostosowany do grup wiekowych uczniów

-Wykorzystuje poznane ćwiczenia:

a)uwagi dla lateralizacji słuchowej

 1. b) ćwiczenia integracji i separacji międzyusznej
 2. c) trening muzyczny – trening lokalizacji dźwięków
 3. d) elementy metody integracji sensorycznej

Uczestnik otrzyma:

 • Zaświadczenie
 • Materiały (drogą elektroniczną)
 •  drobny upominek

Krótki program:

1.Przedstawienie przyczyn zaburzeń uczniów z CAPD pod kątem medycznym i psychologicznym

2.Zapoznanie z najczęściej występującymi zaburzeniami funkcjonowania u dziecka

3.Funkcjonowanie dziecka z CAPD w szkole

4.Jak przebiega terapeutyczna aktywność ucznia z CAPD w szkole i w domu

5.Informacje o dostosowaniu programu szkolnego dla uczniów z CAPD

6.Warsztaty słuchowe:

 1. a) lateralizacja słuchowa
 2. b) trening słuchowy

c)ćwiczenia rozumienia mowy w hałasie

 1. d) ćwiczenia krótkotrwałej pamięci uwagi słuchowej

e)różnicowanie dźwięków, lokalizacja dźwięków

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Termin VII edycji: 06.11.2021

Miejsce szkolenia: szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach, ul. Ordona 3d

Koszt: 159,00

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi