Home »

 
 

Depresja u dzieci i młodzieży

 
 

Prowadzący: Katarzyna Leszczyna – pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną i zachowawczą, arteterapeuta, mediator, mgr sztuki

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół podstawowych i licealnych, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie z tematyką depresji, omówienie i różnicowanie objawów występujących u dzieci i młodzieży, sposoby wczesnej interwencji i postępowania z dzieckiem chorym w szkole.

Krótki program:

 1. Depresja – definicja, przyczyny, objawy
 2. Zaburzenia depresyjne w przebiegu chorób somatycznych i psychicznych
 3. Postępowanie i formy pracy z dzieckiem depresyjnym
 4. Zachowania autoagresywne – próby samobójcze, problem samookaleczania się

Czas trwania: 5 godzin
Forma szkolenia: 
on-line

Termin szkolenia: 11.10.2021 (poniedziałek, 16.30-20.30)

Koszt szkolenia: 99,00 zł

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektronicznąw formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.
 • KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!