Home »

 
 

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży

 
 

Prowadzący: Katarzyna Leszczyna – pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną i zachowawczą, terapeuta, arteterapeuta, mediator, mgr sztuki

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół podstawowych i licealnych, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych

Cel szkolenia:

Zapoznanie z tematyką całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, omówienie objawów, postępowania z dzieckiem zaburzonym w teorii i praktyce

Krótki program:

  1. Omówienie całościowych zaburzeń rozwojowych wg ICD – 10
  2. Objawy wybranych zaburzeń (Autyzm, Zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zaburzenia hiperkinetyczne)
  3. Sposoby postępowania z dzieckiem w teorii i praktyce

Czas trwania: 5 godzin
Forma szkolenia: 
on-line

Termin szkolenia: 04.10.2021 (poniedziałek 16.30-20.30)

Cena: 99,00 złUczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektronicznąw formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
  • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.
  • KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!