Home »

 
 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – profilaktyka, reagowanie, procedury

 
 

Forma szkolenia: szkolenie realizowane w aplikacji Google meet.
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail z “gmail.com”

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog
Program szkolenia:

1.      Jak Internet gromadzi nasze dane.

2.      Różne oblicza bezpieczeństwa online – profilaktyka i procedury.

3.      Bezpieczeństwo na platformach do edukacji zdalnej – reagowanie.

4.      Media społecznościowe w edukacji – szanse i zagrożenia.

5.      Prawny kontekst zasad bezpieczeństwa online – przykłady procedur.

6.      Studium przypadków – kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego, stalking.

7.      Zasoby multimedialne dot. bezpieczeństwa dla uczniów.

8.      Wsparcie konsultacyjne.

Godziny szkolenia:  18.00-20.30
termin: marzec/kwiecień 2021 – data szkolenia zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników
koszt: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 15 marca ( o uregulowanie należności będziemy prosili po ustaleniu daty szkolenia)
Cena poza promocją 79,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi