Home »

 
 

BAJKOPLASTYKA – metoda twórczego słuchania bajek z wykorzystaniem TEATRZYKU KAMISHIBAI

 
 

O kursie:

Warsztatowe spotkanie łączące z sobą elementy bajkoterapii i działania plastycznego. Magiczny teatrzyk kamishibai to teatr obrazkowy, zwany także teatrem ilustracji.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/wychowawcy świetlicy o umiejętność wykorzystania teatrzyku kamishibai do prowadzenie twórczych zajęć z dziećmi

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zaznajomiony jest z metodą kreatywnego czytania literatury dziecięcej
 • posiada materiały do pracy wyżej wymienioną metodą – papierową skrzynkę oraz zestaw ilustracji
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Teatrzyk kamishibai – metoda przekazywania treści lektur oraz kształtująca wyobraźnię wykorzystywana w pracy z dziećmi
 2. Dziecięca literatura i plastyczne działanie – dwie sztuki współtworzące teatr.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • teatrzyk kamishibai – rozwijanie wyobraźni dziecka, kreatywny przekaz treści literackiej
  • moja pierwsza skrzynka na dobry początek – wykonanie papierowej skrzynki do teatrzyku kamishibai
  • poznanie technik plastycznych pozwalających na tworzenie ilustracji na potrzebę kamishibai
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • pisanie bajek i tworzenie ilustracji – jak to zrobić, krok po kroku – ćwiczenie praktyczne
  • plastyczne spotkanie z bohaterami wybranych bajek – przygotowanie ilustracji do teatrzyku – działanie praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • c.d. tworzenia ilustracji
  • praktyczne wykorzystanie papierowego teatru – ćwiczenia praktyczne
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie nożyczek, dwustronnej taśmy klejącej (ewentualnie kleju), kredek świecowych lub pasteli oraz w przypadku pasteli lakieru do włosów.