Home »

 
 

ARTETERAPIA W EDUKACJI. KURS PODSTAWOWY.

 
 

Arteterapia jest formą terapii, której podstawowym narzędziem jest sztuka. Działalność arteterapeutyczna jest dziedziną praktyki terapeutycznej z pogranicza psychologii, medycyny, pedagogiki oraz sztuki.
Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (AATA) charakteryzuje arteterapię jako terapeutyczne wykorzystanie sztuki w relacji, jaka zachodzi między terapeutą a klientem przez ludzi, którzy doświadczyli choroby, traumy lub zmiany w życiu, a także przez ludzi, którzy dążą do osobistego rozwoju.

 Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

Udział w kursie pozwoli na:
• rozwój osobisty
• poznanie nowych metod pracy z uczniem

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:
• przygotowani do pracy indywidualnej i grupowej z klientem
• znali metody diagnozy stosowane w arteterapii
• potrafili zastosować różne metody arteterapii w pracy z uczniem
• przygotowani do wykorzystania arteterapii w rewalidacji indywidualnej, zajęciach                            z uczniem zdolnym, zajęciach z dzieckiem z ADHD, dziećmi z dysfunkcjami emocjonalnymi i zachowania, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami
• znali zasady prowadzenia sesji arteterapeutycznej

Metody szkoleniowe:
• warsztatowe
• wykłady
• dyskusje

Czas trwania: 30 h

Termin  II edycji: rok szkolny 2020/2021 (szkolenie trzydniowe)

MIEJCE REALIZACJI: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

godz. 8.00-15.00 

Koszt szkolenia: 450,00 zł*

*Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie i wpłacie zaliczki (150,00) do 30 MAJA br. Po tym terminie koszt szkolenia będzie wynosił 550,00 zł

Koszt szkolenia obejmuje zaświadczenie, materiały  w wersji elektronicznej, serwis kawowy i obiadowy.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Program zajęć:

Zjazd 1 (10 h)

1.Trening interpersonalny (3h).
2.Teoretyczne koncepcje arteterapii (2h)
3 Trening kreatywności (3h)
4.Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych (2h)

Zjazd 2 (10 h)
1. Diagnoza w arteterapii (2h).
2. Fotografia w terapii (2h)
3. Choreoterapia (2h)
4. Filmoterapia. Biblioterapia (2h)
5.Bajkoterapia (2h)

Zjazd 3 (10 h)
1. Sztuki wizualne (5h).
2. Muzykoterapia (3h)
3.Arteterapia w edukacji (2h)

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki w kwocie 150,00 zł
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę
    **Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.
    Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi