Home »

 
 

„Arteterapia w afazji i autyzmie”

 
 

Nowy wymiar sztuki jaki niesie ze sobą terapia poprzez sztukę, to obecnie jeden  z wiodących nurtów współczesnej pedagogiki i psychologii.  Cathy Malchiodi podkreśla, iż sztuka odgrywa istotną rolę w badaniu związku między ciałem a umysłem. Między funkcjonowaniem nieświadomym jednostki a poznaniem. Wreszcie, między znaczeniem naukowego ujmowania sztuki  w dziedzinę arteterapii a jej miejscem w opiece zdrowotnej.

Warsztat „Arteterapia w afazji i autyzmie” adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów, bibliotekarzy, studentów.

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta– psycholog, logopeda, pedagog. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Celem szkolenia jest:

 • podniesienie poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
  • pogłębienie komunikacji niewerbalnej;
  • rozwój kreatywności, aktywności własnej;
  • wzrost poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych;
  • integracja na poziomie ciała i umysłu;
  • poprawa sprawności i koordynacji ruchowej;
  • poznanie technik relaksacyjnych, kreatywnych formy spędzania czasu;
  • obniżenie poziomu stresu;
  • dostarczenie nowych sposobów wyrażania napięć, agresji oraz niepokoju

Możliwość stosowania techniki z:
• dziećmi;
• młodzieżą;
• seniorami;
• osobami niepełnosprawnymi;
• osobami chorymi psychicznie i psychosomatycznie;
• sobą, jako metoda rozwoju osobistego

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. 8.00- 9.45 Budowanie zespołu z wykorzystaniem technik kreatywnych
 2. 9.45-10.00 Przerwa kawowa
 3. 10.00- 11.30 Choreoterapia i terapia przez ruch
 4. 11.30- 11.40 Przerwa kawowa
 5. 11.40- 13.00 Muzykoterapia i biblioterapia
 6. 13.00- 13.30 Przerwa obiadowa
 7. 13.30- 15.00 Sztuki wizualne

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin: 14.11.2019 (czwartek) – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koszt: 179,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGLOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem realizacji. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.