Home »

 
 

ARTETERAPIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs doskonalący dla pedagogów

 
 

Arteterapia może być ujmowana jako metoda leczenia, rozwoju lub metoda badawcza oddziaływań o charakterze artystycznym. Punktem wyjścia jest zatem teza, iż sztuka ma właściwości prozdrowotne. Definicje skoncentrowane wokół tego modelu, kładą środek ciężkości na postrzeganie arteterapii jako formy oddziaływania psychoterapeutycznego, wspomagająca terapię farmakologiczną zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach ich rozwoju. Psychoterapeutyczny charakter arteterapii odnajdujemy współcześnie w publikacjach anglojęzycznych. Case i Dalley arteterapię utożsamiają z artepsychoterapią, podkreślając znaczenie wykorzystania sztuki do  identyfikacji emocji, wyrażania i przepracowywania trudności natury psychicznej, a także oporów osoby poddanej terapii. Kontekst psychoterapeutyczny, odróżnia arteterapię od zajęć rękodzielniczych, plastycznych czy terapii zajęciowej. Istotnym jest również jednoczesne występowanie dwóch procesów: tworzenia,  a także dążenia do zmiany terapeutycznej.

                Taki sposób pojmowania arteterapii prezentowany będzie uczestnikom kursu.

Program kursu:

1. Arteterapia kliniczna- wprowadzenie

2. Narzędzia stosowane w arteterapii klinicznej

3. Planowanie terapii

4. Przebieg i monitorowanie terapii

5. Zakończenie terapii

Prowadzący: mgr Katarzyna Leszczyna – terapeuta dzieci i młodzieży, arte terapeuta, historyk sztuki, pielęgniarka psychiatryczna.

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie ukończenia kursu
  • materiały szkoleniowe

Forma szkolenia: zajęcia w formie tradycyjnego spotkania

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin:  28.11.2021 r (niedziela) w godzinach 8.30-16.30

Koszt: przy zapisie do 31 października 2021 r cena promocyjna 220,00 zł

Cena poza promocją: 299,00 zł

KLIKNIJ ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie
• Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi