Home »

 
 

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI (AAC) w pracy z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu

 
 

Kurs skierowany jest do:

– nauczycieli
– pedagogów specjalnych
pracowników żłobków,  przedszkoli  ,szkół ,ośrodków pracujących z dziećmi z autyzmem
i zespołem Aspergera
rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
logopedów i terapeutów

Prowadzący: Małgorzata Kwietniowska  – pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny ,terapeuta zajęciowy ,terapeuta AAC(studia podyplomowe w Krakowie: ”Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej –alternatywne i wspomagające  metody komunikacji AAC”)

Cel kursu:

– otrzymanie podstawowych wiadomości na temat AAC(komunikacji alternatywnej i wspomagającej)
–  zdobycie podstawowej wiedzy lub jej pogłębienie na temat autyzmu i zespołu Aspergera
– zdobycie wiedzy na temat wspomagania rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu
– poznanie strategii AAC w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Krótki program:

– wykład: ”AAC -wspomagające i alternatywne  sposoby komunikacji. Podstawowe informacje(historia ,terminologia podział znaków,strategie)
– wykład:” Zagadnienia terminologiczne-autyzm i zespół Aspergera „
– wykład:” Wspomaganie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu”
– sesja praktyczna-pytania i odpowiedzi ,dyskusja ,pokaz i omówienie specjalistycznych pomocy komunikacyjnych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

– posiada podstawowe informacje dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC
posiada wiadomości na temat autyzmu i zespołu Aspergera
zna strategie AAC w odniesieniu do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe

Czas trwania:  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00

Termin II edycji: 24.11.2018

 

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

  • 08.30-11.00 – zajęcia dydaktyczne
  • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
  • 11.15-13.00 – zajęcia dydaktyczne
  • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
  • 13.30-15.15 – zajęcia dydaktyczne
  • 15.15-15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków