Więcej wiedzieć, więcej umieć… – ABC CZYTANIA – metody wspomagające proces nauki czytania

Home »

 
 

ABC CZYTANIA – metody wspomagające proces nauki czytania

 
 

O kursie:

Jak przygotować dziecko do nauki czytania? Które metody wybrać w terapii dzieci z trudności w procesie czytania? Na te dwa pytania odpowiada właśnie proponowany kurs.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Poznanie czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesu nabywania umiejętności czytania oraz sposobów pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem elementów wybranych metod nauki czytania.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • wie, które obszary rozwoju poznawczego dziecka mają wpływ na prawidłowy przebieg procesu nauki czytania
 • potrafi pod tym kątem dobrać ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
 • zapoznany jest z elementami wybranych metod – potrafi wdrożyć je w działanie
 • posiada własnoręcznie przygotowane propozycje pomocy do zajęć
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Dziecko przygotowujące się, rozpoczynające naukę czytania oraz z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania
 2. Metody wykorzystywane w procesie nauki czytania

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • rozwój poznawczy dziecka i jego obszary pełniące znaczącą rolę w procesie nauki czytania
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • przegląd metod wykorzystywanych w nauce czytania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz starszych z problemami edukacyjnymi
  • prezentacja, krok po kroku, sylabowej metody nauki czytania oraz MDS, jako narzędzia w pracy terapeutycznej nauczyciela
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • wykonanie przykładowych pomocy dydaktycznych do zajęć
  • prezentacja przydatnej literatury związanej z tematem szkolenia
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie nożyczek, kleju, mazaków, kolorowego bloku technicznego