Home »

 
 

Terapia zaburzeń emocjonalnych i zachowania

 
 


     kurs doskonalący   

Szkolenie adresowane jest do specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi  i zachowania.  W trakcie zajęć omówione zostaną mechanizmy zaburzeń. Uczestnicy poznają przyczyny oraz skutki dysfunkcji, ponadto wykładowcy- praktycy, szczegółowo zaprezentują metody diagnozy oraz terapii.

Program kursu:

1. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zachowania 

2. Terapia zaburzeń zachowania 

3. Terapia zaburzeń emocjonalnych 

4. Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania 

Forma szkolenia: on-line
Czas trwania: 10 godzin
Termin: marzec/kwiecień 2021
koszt: 250,00 zł cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia 2021

Cena poza promocją: 349,00 zł
wykładowca: mgr Tomasz Kuta
– psycholog, logopeda, pedagog, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi