Home »

 
 

NIEZBĘDNIK O PRACY Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU DLA POMOCY NAUCZYCIELA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

 
 


Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

osoby bez przygotowania pedagogicznego zatrudnione z kodeksu pracy w przedszkolach i szkołach na stanowisku pomocy nauczyciela dla dziecka z autyzmem / zespołem Aspergera

Pracownicy tej grupy zawodowej mają bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, a brak doświadczenia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach niejednokrotnie przysparza im wiele trudności. Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na problemy z jakimi codziennie stykają się pomoce nauczyciela – osoby, na których spoczywa obowiązek zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa oraz czuwanie nad ich akceptowanym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i efektywnej edukacji. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze zadania oraz praktyczne rozwiązania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku.

Cel kursu

rozwój zawodowy pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela ukierunkowany na poznanie specyfiki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, najczęstszych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

Program

Część ICzym jest autyzm i zespół Aspergera

  • wprowadzenie w zagadnienie spektrum autyzmu
  • charakterystyczne zachowania
  • funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część IIPraca na stanowisku pomocy nauczyciela

  • zadania pomocy nauczyciela
  • zachowania trudne – techniki wzmacniania i wygaszania zachowań
  • współpraca z nauczycielem, rodzicami

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część IIIWarsztat pomocy

  • sposoby na samodzielne wykonanie pomocy wspierających i ułatwiających pracę
  • literatura i pomoce dostępne na rynku wydawniczym

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: jesień 2020

Koszt: 159,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi