Aktualności, kursy i szkolenia w najbliższym czasie:

 
 

 PROSIMY O ODŚWIEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

——————————————————————

   Kurs kierownika WYCIECZEK SZKOLNYCH oraz kierownika WYPOCZYNKU

Termin:  17 marzec 2018 (sobota)

——————————————————————

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 termin: 4,17,18 marzec 2018 (szkolenie 3-dniowe)

———————————————————————

 Szkolenia rad pedagogicznych

 • Nowelizacja przepisów prawa oświatowego
 • Nowelizacja statutu szkolnego
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli – etyczna, dyscyplinarna, cywilna i karna
 • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą- organizacja zajęć, imprez i wycieczek szkolnych w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
 • Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • Nowa podstawa programowa a organizacja pracy szkoły
 • Organizacja procesu dydaktycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej 
 • i inne – szczegóły  w zakładce „OFERTA – szkolenia rad”

—————————————————————————————-

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów – NOWOŚĆ!!!

termin II edycji: 10.03.2018

——————————————————————————————————

SMYKI W KRAINIE MUZYKI! Zabawy muzyczno ruchowe dla najmłodszych. Elementy metody Batii Strauss w zabawach muzycznych 

termin III edycji: 10.03.2018

——————————————————————————————————

„MAŁA MATEMATYKA”

od zabawy zaczynamy, kiedy dziecko w świat liczb wprowadzamy – NOWOŚĆ!!!

 Termin II EDYCJI:  10.03.2018

——————————————————————————————————

 Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin IV edycji: 17.03.2018

 ——————————————————————————————————

Cztery pory roku w tanecznej odsłonie: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: 17.03.2018

——————————————————————————————————

DIAGNOZA I TERAPIA UCZNIA Z ZESPOŁEM ASPERGERA– NOWOŚĆ!!!

termin: 17.03.2018

——————————————————————————————-

 BAJKOPLASTYKA – metoda twórczego słuchania bajek z wykorzystaniem TEATRZYKU KAMISHIBAI- NOWOŚĆ!!!

termin: 17.03.2018

——————————————————————————————————

WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA I ZABAWA SIĘ ZACZYNA czyli w tańcu i podskoku przez cztery pory roku NOWOŚĆ!!!

termin: 14 i 21 kwiecień 2018 (szkolenie dwudniowe)

——————————————————————————————————

 Diagnoza i terapia ucznia z ZABURZENIAMI CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – NOWOŚĆ!!!

Termin II EDYCJI:  14.04.2018

——————————————————————————————————

Alternatywne formy komunikacji (AAC)  w pracy z dziećmi z zaburzeniami SPEKTRUM AUTYZMU NOWOŚĆ!!!

Termin II EDYCJI:  14.04.2018

——————————————————————————————————

INDYWIDUALIZACJA PROCESU UCZENIA W PRAKTYCE – elementy KONCEPCJI DALTOŃSKIEJ w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej NOWOŚĆ!!!

termin: 14.04.2018

——————————————————————————————————

     EDUKACJA SEKSUALNA dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – NOWOŚĆ!!!

Termin:  21.04.2018

 ———————————————————————————————————

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH 

termin II edycji: 12-13.05.2018

miejsce szkolenia: MILÓWKA – liczba miejsc ograniczona!!!

——————————————————————————————————-

LATO TUŻ, TUŻ … –  GIEŁDA POMYSŁÓW NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ W OKRESIE LETNIO-WAKACYJNYM dla nauczycieli starszych grup przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej – NOWOŚĆ!!!

Termin:  19.05.2018

 ———————————————————————————————————

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

termin: 15-17.06.2018 

————————————————————————————————————-

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH 

termin II edycji: 29 wrzesień 2018 i  6 październik 2018 (szkolenie dwudniowe)

miejsce szkolenia: KATOWICE – liczba miejsc ograniczona!

——————————————————————————————————

ARTETERAPIA W EDUKACJI –  kurs podstawowyNOWOŚĆ!!!

miejsce szkolenia: Katowice

termin: jesień 2018 – szczegóły wkrótce!

———————————————————————————

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów NOWOŚĆ!!!

miejsce szkolenia: MILÓWKA

termin: 22.09.2018

—————————————————————————————————

 Wymagane dokumenty przy zapisie na kursy doskonalące:

 1. Karta zgłoszenia on-line (do pobrania na stronie danego kursu)
 2. Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku płatności indywidualnej (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
 3. Pisemne zobowiązanie dyrektora szkoły/placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których opłatę będzie regulować pracodawca. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności. W takim przypadku prosimy, aby z adresu mailowego szkoły zostało przesłane pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do uregulowania kosztów szkolenia za daną osobę wraz  z podaniem wszytkich informacji niezbędnych do prawidłowego  wystawienia faktury.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do WTORKU  przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU. 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku osób indywidualnych:

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

———————————————————–

  „Nauczycielski Nobel”- nagroda wyróżniająca i podkreślająca znaczenie zawodu nauczyciela i symbolizująca fakt, że nauczyciele na całym świecie zasługują na uznanie. Jedną z kandydatek do otrzymania tej nagrody jest Pani Jolanta Okuniewska, która poprzez swoje nowatorskie zastosowania została doceniona i zakwalifikowana spośród tysięcy kandydatów i aplikacji z 148 krajów na całym świecie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z tym mieliśmy okazję podzielić się naszą opinią w tej sprawie w głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1. Zapraszamy do obejrzenia reportażu ( od 00:25:00 )

Zobacz wideo

———————————————————–

W dniach 19-24.03.2015 r. w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacji.