Aktualności, kursy i szkolenia w najbliższym czasie:

 
 

 


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech pokój i radość tych wyjątkowych dni

dadzą Państwu poczucie

prywatnego i zawodowego spełnienia w Nowym Roku

życzy

Dyrektor

Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA

w Katowicach

Jolanta Nowak

 

——————————————————————————————————————

 PROSIMY O ODŚWIEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

  Kurs kierownika WYCIECZEK SZKOLNYCH oraz kierownika WYPOCZYNKU

Termin: marzec 2018 (sobota)

——————————————————————

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 termin: luty/marzec 2018 (szkolenie 3-dniowe)

———————————————————————

 Szkolenia rad pedagogicznych

 • Nowelizacja przepisów prawa oświatowego
 • Nowelizacja statutu szkolnego
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli – etyczna, dyscyplinarna, cywilna i karna
 • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą- organizacja zajęć, imprez i wycieczek szkolnych w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
 • Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • Nowa podstawa programowa a organizacja pracy szkoły
 • Organizacja procesu dydaktycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej 
 • i inne – szczegóły  w zakładce „OFERTA – szkolenia rad”

———————————————————————

WARSZTATY MUZYCZNO-RUCHOWE

   ————————————————————  

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHNOWOŚĆ!!!

termin: 2-9.12.2017 (soboty – szkolenie dwudniowe)

miejsce realizacji: 

I dzień: 2.12.2017 – siedziba Instytutu KATOWICE, ul. Wojewódzka 29/2

II dzień: 9.12.2017 – Zespół Szkół nr 1 w Katowicach, ul. Staszica 2 (dzielnica Zawodzie)

—————————————————————————

 MAKATON – METODA KOMUNIKACJI ALTERNATYNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ (AAC) – NOWOŚĆ!!!

termin: 9.12.2017 (sobota)

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 35A

Rozpoczęcie zajęć: godz. 8.30

 ———————————————————————–

GIER KONSTRUOWANIE to metoda na dziecięcych umysłów rozwijanie – zadania stawiane przed nauczycielem w myśl nowej podstawy programowejNOWOŚĆ!!!

zmiana terminu szkolenia- szczegóły wkrótce!

 ——————————————————————-

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH NOWOŚĆ!!!

termin: 16-17.12.2017

miejsce szkolenia: Głogów – ostatnie wolne miejsca!!!

———————————————————————–

 EDUKACJA SEKSUALNA dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – szczegóły wkrótce!

———————————————————————–

Alternatywne formy komunikacji w pracy z dziećmi z zaburzeniami SPEKTRUM AUTYZMU – szczegóły wkrótce!

———————————————————————–

ELEMENTY MUZYKI – to co każdy nauczyciel wiedzieć pownien – NOWOŚĆ!!!

termin: rok szkolny 2017/2018 – szczegóły wkrótce

—————————————————————————

„MAŁA MATEMATYKA”

od zabawy zaczynamy, kiedy dziecko w świat liczb wprowadzamy – NOWOŚĆ!!!

 Termin II EDYCJI:  WIOSNA 2018 

————————————————————————–

 ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów NOWOŚĆ!!!

termin II edycji: wiosna 2018

—————————————————————–

  Diagnoza i terapia ucznia z ZABURZENIAMI CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO– NOWOŚĆ!!!

Termin II EDYCJI:  wiosna 2018

—————————————————————

   Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin IV edycji: wiosna 2018

———————————————————–

Cztery pory roku w tanecznej odsłonie: skaczą nóżki, tańczy ciałao i wirują dłonie NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: wiosna 2018

———————————————————————–

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH 

termin II edycji: KWIECIEŃ 2018 – szczegóły wkrótce!!!

miejsce szkolenia: MILÓWKA – liczba miejsc ograniczona

 ———————————————————————

 „Paluszkowe baraszkowanie czyli małych rączek usprawnianie” – zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w terapii ręki dzieci
z zaburzeniami małej motoryki – NOWOŚĆ!!!

 zmiana terminu szkolenia – szczegóły wkrótce!

—————————————————————————

Elementy integracji sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Termin V edycji: rok szkolny 2018/2019

—————————————————————

Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci
i młodzieży. Praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektulną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 – 

zmiana terminu szkolenia – szczegóły wkrótce!

———————————————————————

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna

Termin VII edycji: rok szkolny 2018/2019

———————————————————-

Wymagane dokumenty przy zapisie na kursy doskonalące:

 1. Karta zgłoszenia on-line (do pobrania na stronie danego kursu)
 2. Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku płatności indywidualnej (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
 3. Pisemne zobowiązanie dyrektora szkoły/placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których opłatę będzie regulować pracodawca. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności. W takim przypadku prosimy, aby z adresu mailowego szkoły zostało przesłane pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do uregulowania kosztów szkolenia za daną osobę wraz  z podaniem wszytkich informacji niezbędnych do prawidłowego  wystawienia faktury.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do WTORKU  przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU. 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku osób indywidualnych:

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

———————————————————–

  „Nauczycielski Nobel”- nagroda wyróżniająca i podkreślająca znaczenie zawodu nauczyciela i symbolizująca fakt, że nauczyciele na całym świecie zasługują na uznanie. Jedną z kandydatek do otrzymania tej nagrody jest Pani Jolanta Okuniewska, która poprzez swoje nowatorskie zastosowania została doceniona i zakwalifikowana spośród tysięcy kandydatów i aplikacji z 148 krajów na całym świecie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z tym mieliśmy okazję podzielić się naszą opinią w tej sprawie w głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1. Zapraszamy do obejrzenia reportażu ( od 00:25:00 )

Zobacz wideo

———————————————————–

W dniach 19-24.03.2015 r. w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacji.