Nasza oferta

 
 

 

 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2018:

 

1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 1.12.2018 

2. Alternatywne formy komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu– ostatnie wolne miejsca!

Termin: 24.11.2018  godz. 8.00
Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

3. Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM– brak wolnych miejsc!

Termin: 24.11.2018  godz. 8.00
Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

4. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy– ostatnie  2 wolne miejsca!

Termin:  1.12.2018, 19.01.2019, 26.01.2019 (szkolenie trzydniowe)

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2
rozp. zajęć. godz. 8.00