Nasza oferta

 
 


STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2020:

1. KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Termin: 29.02.2020 (sobota)
Miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2
Rozp. zajęć: 9.00

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Termin: 14.03.2020 i 28.03.2020 (soboty) – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

3. DIAGNOZA i TERAPIA UCZNIA Z AFAZJĄ
Termin: 22.02.2020 (sobota) – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

4. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Termin: 29.02.2020, 7.03.2020, 14.03.2020 (soboty – szkolenie trzydniowe) – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!
Miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2
Rozp. zajęć: 9.00

5. DIAGNOZA I TERAPIA UCZNIA Z ZABURZENIAMI CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Termin: 7.03.2020 (sobota)

6. TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNY
Termin: 7.03.2020 (sobota)

7. I INNE – SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KURSY DOSKONALĄCE