Aktualności, kursy i szkolenia w najbliższym czasie:

 
 

  PROSIMY O ODŚWIEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

———————————————————————

  Kurs kierownika WYCIECZEK SZKOLNYCH oraz kierownika WYPOCZYNKU

Termin: 18.11.2017 (sobota)

———————————————————————

 Szkolenia rad pedagogicznych

 • Nowelizacja przepisów prawa oświatowego
 • Nowelizacja statutu szkolnego
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli – etyczna, dyscyplinarna, cywilna i karna
 • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą- organizacja zajęć, imprez i wycieczek szkolnych w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
 • Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • Nowa podstawa programowa a organizacja pracy szkoły
 • Organizacja procesu dydaktycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej 
 • i inne – szczegóły  w zakładce „OFERTA – szkolenia rad”

———————————————————————

 KURSY DOSKONALĄCE

                        ————————————————————

WARSZTATY MUZYCZNO-RUCHOWE

   ————————————————————  

 Diagnoza i terapia ucznia z ZABURZENIAMI CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGONOWOŚĆ!!!

Termin II EDYCJI:  25.11.2017

 ——————————————————————-

 ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów NOWOŚĆ!!!

termin: 4.11.2017 

 miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

rozpoczęcie zajęć: godz. 8.30

—————————————————————–

 Elementy integracji sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Prosimy o przyniesienie  na zajęcia nożyczek, apaszki lub szalika oraz
rękawicy kuchennej lub narciarskiej

Termin IV edycji: 4.11.2017 (sobota) –
jedyna edycja w roku szkolnym 2017/2018

 

——————————————————————–


 „Paluszkowe baraszkowanie czyli małych rączek usprawnianie” – zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w terapii ręki dzieci
z zaburzeniami małej motoryki – NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: 18.11.2017

—————————————————————

  Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin III edycji: 18.11.2017 (sobota)

 miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

rozpoczęcie zajęć: godz. 8.30

————————————————————

 Trening koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi
 

Termin IV edycji: 25.11.2017 (sobota)
jedyna edycja w roku szkolnym 2017/2018

—————————————————————————-

Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci
i młodzieży. Praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektulną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 – 

 Termin IV edycji: 25.11.2017

—————————————————————-

„RADOSNE-SMUTNE, MIŁE-ZŁOŚLIWE,
POSŁUSZNE-UPARTE …”  – rola nauczyciela
w świecie dziecięcych emocji 
NOWOŚĆ!!!

 Termin:  2.12.2017

———————————————————————–

GIER KONSTRUOWANIE to metoda na dziecięcych umysłów rozwijanie – zadania stawiane przed nauczycielem w myśl nowej podstawy programowejNOWOŚĆ!!!

termin: 9.12.2017 

 ———————————————————————

 MAKATON – METODA KOMUNIKACJI ALTERNATYNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ (AAC) – NOWOŚĆ!!!

termin: 9.12.2017

——————————————————————-

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH NOWOŚĆ!!!

termin: 16-17.12.2017

miejsce szkolenia: Głogów

———————————————————————–

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH NOWOŚĆ!!!

termin: 2 i 9.12.2017

miejsce szkolenia: Katowice 

—————————————————————————-

EDUKACJA SEKSUALNA dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – szczegóły wkrótce!

———————————————————————–

Alternatywne formy komunikacji w pracy z dziećmi z zaburzeniami SPEKTRUM AUTYZMU – szczegóły wkrótce!

———————————————————————–

ELEMENTY MUZYKI – to co każdy nauczyciel wiedzieć pownien – NOWOŚĆ!!!

termin: rok szkolny 2017/2018 – szczegóły wkrótce

—————————————————————————

„MAŁA MATEMATYKA”

od zabawy zaczynamy, kiedy dziecko w świat liczb wprowadzamy – NOWOŚĆ!!!

 Termin II EDYCJI:  WIOSNA 2018 

——————————————————————

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 termin: marzec 2018 (szkolenie 3-dniowe)

———————————————————————–

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH 

termin II edycji: wiosna 2018

miejsce szkolenia: MILÓWKA

 ———————————————————————

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna

Termin VII edycji: rok szkolny 2017/2018

———————————————————-

Wymagane dokumenty przy zapisie na kursy doskonalące:

 1. Karta zgłoszenia on-line (do pobrania na stronie danego kursu)
 2. Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku płatności indywidualnej (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
 3. Pisemne zobowiązanie dyrektora szkoły/placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których opłatę będzie regulować pracodawca. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do WTORKU  przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU. 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku osób indywidualnych:

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

———————————————————–

W dniu 20.05.2016 odbyło się uroczyste Absolutorium studiów podyplomowych, realizowanych w latach 2015-2016.  Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego spotkania:

Galeria zdjęć 

———————————————————–

  „Nauczycielski Nobel”- nagroda wyróżniająca i podkreślająca znaczenie zawodu nauczyciela i symbolizująca fakt, że nauczyciele na całym świecie zasługują na uznanie. Jedną z kandydatek do otrzymania tej nagrody jest Pani Jolanta Okuniewska, która poprzez swoje nowatorskie zastosowania została doceniona i zakwalifikowana spośród tysięcy kandydatów i aplikacji z 148 krajów na całym świecie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z tym mieliśmy okazję podzielić się naszą opinią w tej sprawie w głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1. Zapraszamy do obejrzenia reportażu ( od 00:25:00 )

Zobacz wideo

———————————————————–

W dniach 19-24.03.2015 r. w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacji.