Nasza oferta

 
 

STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2020:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Termin kolejnej edycji: 26.09.2020 i 3.10.2020 (soboty)

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Termin: 26.09.2020 (sobota)