Nasza oferta

 
 
STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2020:

1. KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Termin: 29.02.2020 (sobota)

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Termin: 14.03.2020 i 28.03.2020 (soboty)

3. SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM – NOWOŚĆ!!!
Termin: 15.02.2020 (sobota)

4. SENSORUCH – PSYCHOSTYMULACJA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Z UWZGLĘDNIENIEM DZIECKA ZE SPECJALNYMIM POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – NOWOŚĆ!!!
Termin: 15.02.2020 i 22.02.2020 (soboty)

5. DIAGNOZA i TERAPIA UCZNIA Z AFAZJĄ
Termin: 22.02.2020 (sobota)

6. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Termin: 29.02.2020, 7.03.2020, 14.03.2020 (soboty – szkolenie trzydniowe)

7. I INNE – SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KURSY DOSKONALĄCE