Nasza oferta

 
 STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2021:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – szkolenie on-line
Kolejna edycja szkolenia on-line: 24.02.2021 i 27.02.2021
Cena promocyjna 250,00 zł – przy zapisie do 17 stycznia
Cena poza promocją: 349,00 zł

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Kolejna edycja szkolenia on-line: 26.02.2021 – 13.03.2021
Koszt szkolenia: 299,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 22 stycznia

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TECHNIKI ZAAWANSOWANE
Termin: 27.01.2021 – szkolenie on-line (środa w godz. popołudniowych)
Koszt szkolenia: 119,00 przy zapisie do 17 stycznia

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM
Termin: 2.02.2021 – szkolenie on-line (wtorek w godz. popołudniowych)
Koszt szkolenia: 49,00 przy zapisie do 17 stycznia

DIAGNOZA I TERAPIA UCZNIA Z AFAZJĄ
Termin: 3.02.2021 – szkolenie on-line (środa w godz. popołudniowych)
Koszt szkolenia: 119,00 przy zapisie do 17 stycznia


POSZUKIWANIE PRACY ZAGRANICĄ, DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY  I PROFILAKTYKA HANDLU LUDŹMI – nowość!
termin: marzec 2021
Koszt szkolenia: 49,00 przy zapisie do 31 stycznia

DORADZTWO ZAWODOWE – MOTYWACJE I INSPIRACJE DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ – nowość!
termin: marzec 2021
Koszt szkolenia: 49,00 przy zapisie do 31 stycznia


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY ONLINE – PROFILAKTYKA, REAGOWANIE, PROCEDURY – nowość!
termin: marzec 2021
Koszt szkolenia: 49,00 przy zapisie do 31 stycznia

JAK WSPIERAĆ NASTOLATKA W PANEMII?
– warsztaty online dla rodziców nastolatków.
termin: luty/marzec 2021
Koszt szkolenia: 49,00 przy zapisie do 31 stycznia

INSPIRACJE I KONCEPCJE NA MULTIMEDIALNE LEKCJE – WEBINAR
Termin: styczeń/luty 2021


I inne: szczegóły w zakładce KURSY DOSKONALĄCE