Nasza oferta

 
 

 

 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2019:

1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 23.03.2019

Miejsce szkolenia: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 w Katowicach, ul. Ordona 3d
Rozpoczęcie zajęć: 9.00

2. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Termin: 2, 9, 23 marzec 2019 (szkolenie 3-dniowe)

Miejsce szkolenia: siedziba Instytytu – sala zielona
Czas trwania zajęć: 8.00-15.00

3. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Termin: 2.03.2019

Miejsce szkolenia: siedziba Instytytu – sala żółta
Czas trwania zajęć: 8.00-15.00

4. Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych

Termin: 9.03.2019

5. I INNE – SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KURSY DOSKONALĄCE